Annika Närripä

Assistent

Eesti

Annika assisteerib advokaate nende igapäevatööga seonduvates küsimustes.

Ta on omandanud juristi abi 5. taseme kutsehariduse Tallinna Majanduskoolis ning alates 2018. aastast õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust.

Enne Ellex Raidlasse tööle asumist omandas Annika praktika raames kogemusi Maksu- ja Tolliametis dokumendihalduses ning pankrotihalduri büroos halduri assisteerimisel.