Annika Närripä

Assistent, AML spetsialist

Eesti

Annika Närripä assisteerib advokaate nende igapäevatööga seonduvates küsimustes. Lisaks teostab Annika rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja rahvusvahelise sanktsiooni rakendamise alaste kohustuste sisekontrolli Ellex Raidlas.

Ta on omandanud juristi abi 5. taseme kutsehariduse Tallinna Majanduskoolis ning alates 2018. aastast õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust.

Enne Ellex Raidlasse tööle asumist omandas Annika praktika raames kogemusi Maksu- ja Tolliametis dokumendihalduses ning pankrotihalduri büroos halduri assisteerimisel.