Annika Vardja

Kvaliteedijuht

Eesti

+ 372 640 7170

Lapsehoolduspuhkusel.

Annika hoolitseb selle eest, et büroo vastaks kõikidele advokaadibüroo pidamisele kehtestatud nõuetele ja arendab seda nii, et büroo tegevus vastaks nii parimatele kvaliteedistandarditele kui ka oleks kõrgelt tunnustatud rahvusvaheliste koostööpartnerite poolt.

Annika on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe. Enne Ellex Raidla Advokaadibürooga liitumist töötas ta Eesti Advokatuuris juristina, teostades seal järelevalvet advokaatide kutsetegevuse ja kutse-eetika nõuete täitmise üle ning koordineerides aukohtu tööd.