Kairit Lehtpuu

Personalispetsialist

Eesti

+372 5596 3800

Kairit assisteerib advokaate nende igapäevatööga seonduvates küsimustes. Samuti tegeleb ta tekstide keelelise korrektuuri ja toimetamisega.

Lisaks eelnevale täidab Kairit ka personalispetsialisti ülesandeid.

Kairit on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe põhikooli mitme aine õpetaja erialal ning magistriõppe eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal.

Kairit on PARE liige ja alates 2020. aasta lõpust omab personalispetsialisti 5. taseme kutset.