Triin Hallas

Jurist

Eesti

+372 640 7170

Triin Hallas on Ellex Raidla jurist vaidluste praktikagrupis.

Triin on lõpetanud õigusteaduse magistriõppe Tartu Ülikoolis. Õpingute ajal käis Triin praktikal nii Riigiprokuratuuris kui Tallinna Ringkonnakohtus. Lisaks oli ta õpingute ajal perekonna- ja pärimisõiguse õppejõu õppeassistent ning osales Eesti harjutuskohtu võistlusel.

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

 

2022

Tartu Ülikool

Magistrikraad õigusteaduses