Nõustasime keeleõppeplatvormi arendavat iduühingut Speakly investeeringu kaasamisel riskikapitaliinvestoritelt

Ellex Raidla meeskond nõustas keeleõppeplatvormi arendavat iduühingut Speakly investeeringu kaasamisel riskikapitaliinvestoritelt, samuti IT, intellektuaalomandi ning äriõiguse ja tööõiguse küsimustes.