Ema Būtėnienė

Ekspertė

Lietuva

Ema Būtėnienė
+370 615 33271

Ema Būtėnienė yra ekspertė bei advokatė, kuri specializuojasi aplinkos apsaugos teisės srityje ir turi išskirtinę kompetenciją mokesčių už aplinkos taršą, atliekų tvarkymo, poveikio aplinkai vertinimo, žemės gelmių išteklių naudojimo, žalos aplinkai atlyginimo, klimato kaitos, teritorijų, statybų planavimo, taip pat taršos ir integruotos prevencijos bei kitose aplinkos apsaugos srityse. Ema sėkmingai atstovauja klientams teismuose atsakomybės už aplinkosaugos pažeidimus taikymo klausimais. Ji aktyviai dalyvauja rengiant galimybių ir kitokio pobūdžio studijas, susijusias su atliekų tvarkymu, viešojo sektoriaus administraciniais gebėjimais, ES teisės įgyvendinimu Lietuvoje, veda seminarus aplinkosaugos temomis.

Advokatė taip pat turi atstovavimo tarptautinėse institucijose patirties. Pastaraisiais metais svarbi Emos praktikos sritis buvo vietos ir užsienio klientų konsultavimas ir atstovavimas teisiniuose ginčuose dėl aplinkosaugos klausimų. Be to, ji yra itin kompetentinga specialistė Lietuvoje, konsultuojanti privataus ir viešojo sektoriaus subjektus vienkartinių pakuočių užstato, įvairių atliekų tvarkymo, rinkliavų už komunalines atliekas ir kitais aktualiais klausimais.

2003

Liuleo technologijos universiteto ir Švedijos aplinkos apsaugos agentūra

ES aplinkos teisės sertifikatas

2002

Mičigano valstijos universiteto Teisės koledžas

Tarptautinės teisės sertifikatas

2002

Vytauto Didžiojo universitetas

Teisės magistro laipsnis

Lietuvos Advokatūra