Inga Macijauskaitė

Asocijuotoji teisininkė

Lietuva

+370 675 28707

Inga Macijauskaitė yra asocijuotoji teisininkė, kurios specializacija – įmonių teisė, įmonių valdymas, tarpvalstybiniai sandoriai, įskaitant vienos valstybės ribas peržengiančius susijungimus, taip pat susijungimai ir įsigijimai (M&A) bei privataus kapitalo sandoriai. Ji konsultavo klientus įvairiais korporatyviniais klausimais, susijusiais su visais korporatyviniais įmonės gyvavimo etapais, pradedant nuo įmonės įsteigimo per visą jos veiklos laikotarpį iki įmonės likvidavimo.

Inga taip pat konsultuoja klientus įvairiais įmonių valdymo klausimais, atstovauja klientams sudėtinguose sandoriuose, įskaitant viešus siūlymus (IPO).

2011

Mykolo Romerio universitetas

Teisės magistro laipsnis

2009

Mykolo Romerio universitetas

Teisės bakalauro laipsnis