Vytautas Mizaras, Prof. Dr.

Partneris

Lietuva

Prof. Dr. Vytautas Mizaras
+370 652 56676

Vytautas Mizaras yra intelektinės nuosavybės teisės, tarptautinės privatinės teisės ir delikto teisės žinovas, prisidėjęs prie teisės aktų rengimo ir dalyvauvęs darbo grupėse, rengusiose naujojo LR Civilinio kodekso, naujojo LR Civilinio proceso kodekso, naujos LR Autorių ir gretutinių teisių įstatymo redakcijos projektus. Jis yra vienas geriausių civilinės teisės teoretikų ir praktikų Lietuvoje, sukaupęs didžiulį profesinės patirties ir akademinių žinių bagažą.
Vytautas prie kontoros profesionalų kolektyvo prisijungė 2014 metais, siekdamas užtikrinti aukščiausią Lietuvos ir užsienio šalių klientams teikiamų paslaugų kokybę. Jis yra sukaupęs reikšmingą tiek teisminio, tiek neteisminio darbo su intelektinės nuosavybės projektais patirtį. Profesorius konsultuoja vietos ir užsienio šalių klientus įvairiais su autorių teisėmis, prekės ženklais, duomenų apsauga, privatumu, žiniasklaida, reklama, tarptautiniu ir ES reglamentavimu, patraukimu baudžiamojon atsakomybėn ir bylinėjimusi dėl nesąžiningos konkurencijos susijusiais klausimais bei atstovauja klientams Lietuvos teismuose ir Lietuvos bei kitų ES šalių intelektinės nuosavybės biuruose. Klientai vertina Vytautą už jo nepriekaištingą kompetenciją ir patikimumą.

2010

Makso Planko intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės institutas (dabar – Inovacijų ir konkurencijos institutas) (Vokietija)

Mokslinė komandiruotė

2009

Vilniaus universitetas

Habilitacijos procedūra

2006 - 2008

Makso Planko intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės institutas (dabar – Inovacijų ir konkurencijos institutas) (Vokietija)

Mokslinė komandiruotė

2002

Vilniaus universitetas

Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnis

2001

Makso Planko intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės institutas (dabar – Inovacijų ir konkurencijos institutas) (Vokietija)

Mokslinė komandiruotė

1998

J. W. Goethe universitetas (Vokietija)

Teisės magistro laipsnis (LL.M.)

1997

Vilniaus universitetas

Teisės magistro laipsnis (LL.M.)

2014 - ...

Vilniaus komercinio arbitražo teismo

Arbitras

2014 - ...

Europos teisės institutas darbo grupė dėl ES autorių teisių

Narys

2013 - ...

Darbo grupė „European Project on Collective Redress“ („Focus on collective redress“) („Europos kolektyvinės žalos atlyginimo projektas“ („Dėmesys kolektyviniam žalos atlyginimui“)) narys, Jungtinės Karalystės tarptautinės ir lyginamosios teisės institutas

Narys

2012 - 2014

Šveicarijos–Baltijos šalių prekybos rūmai Lietuvoje

Valdybos narys

2010 - ...

Notarų kvalifikacinio egzamino komisija

Narys

2007 - ...

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryba

2007 - ...

Tarptautinė intelektinės nuosavybės mokymo ir tyrimų plėtros asociacija (ATRIP)

2006 - ...

Makso Planko intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės instituto Alumni organizacija

Narys

2002 - ...

Lietuvos advokatūra

Narys

2017

Aiškėja „Brexit“ derybinės pozicijos dėl intelektinės nuosavybės teisių

2016

Teisinė studija apie pramoninio dizaino apsaugą Europos Sąjungoje

Europos Komisijos teisinė studija apie pramoninio dizaino apsaugą Europos Sąjungoje.

2013

„Teisė į privatų gyvenimą: tos pačios lyties asmenų teisės į šeimos gyvenimą apsaugos problematika“

Autorius,
Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai (recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys), Lietuvos notarų rūmai, Vilnius,

2013

„Nesąžiningos konkurencijos teisė Lietuvoje“

Autorius,
International Handbook on Unfair Competition, red. Henning-Bodewig. Miunchenas, C. H. Beck, 2013

2012

„Teisė į šeimos gyvenimą: konstituciniai ir civiliniai teisiniai aspektai“

Autorius,
Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber amicorum J. Prapiesčiui (mokslinių straipsnių rinkinys), Vilnius, 2012

2012

„Intelektinės nuosavybės teisės klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje“

Autorius,
Jurisprudencija, Nr. 19 (3), 2012

2012

Autorių teisių pusiausvyra – nacionalinių požiūrių apžvalga

Autorius,
red. Reto M. Hilty, Sylvie Nerrisson, Springer; 2012

2012

„Intelektinės nuosavybės teisių, apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos ir nesąžiningos komercinės veiklos santykis: Lietuvos perspektyva“

Autorius,
Common Principles of European Intellectual Property Law, red. Ansgar Ohly, Mohr Siebeck, 2012

2011

„Intelektinės nuosavybės teisės struktūra. Ar gali vienas dydis tikti visiems?“

Bendrautoris,
(su Annette Kur), Edward Elgar, 2011

2010

„Direktyvų įgyvendinimas valstybėse narėse (šalių ataskaitos ir lentelės): Lietuva“

Autorius,
European Copyright Law. A Commentary, red. Michael M Walter, Silke von Lewinski, Oxford University Press, 2010

2010

„Teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriuo užtikrinamas prievolių įvykdymas, Europos privatinėje teisėje: Lietuvos nacionalinė ataskaita“

Bendrautoris

2009

„Autorių teisė“

Autorius,
II t., Justitia, Vilnius, 2009

2009

„Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis“

Bendrautoris,
atsak. red. V. Mizaras, Justitia, Vilnius, 2009

2008

„Autorių teisė“

Autorius,
I t., Justitia, Vilnius, 2008

2008

„Lietuvos autorių teisė“

Autorius,
Copyright throughout the World, red. Silke von Lewinski, 2 t., Thomson Reuters/West, 2008

2007

„Lietuvos autorių teisė: istoriniai ir šiuolaikiniai aspektai ir plėtros kryptys“

Autorius,
Journal of the Copyright Society of the USA, 54 t., Nr. 4, 2007

2007

„Nesąžiningos konkurencijos teisė Baltijos šalyse“

Autorius,
Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe?, red. Reto M. Hilty, Frauke Henning- Bodewig, Springer Verlag, Berlynas, Heidelbergas, 2007

2003

„Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai“

Autorius,
Justitia, Vilnius, 2003

2003

„Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, Trečioji knyga, Šeimos teisė“

Bendrautoris,
Justitia, Vilnius, 2003

2002

„Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys“

Bendrautoris,
Justitia, Vilnius, 2002