Rapolas Kasparavičius

Asocijuotasis partneris

Lietuva

Rapolas Kasparavičius
+370 655 74269

Rapolas Kasparavičius, kontoros asocijuotas partneris ir advokatas, specializuojasi arbitražo srityje, ypatingą dėmesį skirdamas investiciniam arbitražui (užsienio investuotojo ginčas su valstybe dėl investicijų apsaugos). Prisijungęs prie kontoros Ginčų sprendimo praktikos dar 2011 m., Rapolas turėjo galimybę dalyvauti pirmajame kontoros arbitraže tarp investuotojo ir valstybės. Jis taip pat dalyvavo ir kituose kontoros investiciniuose arbitražuose ir atstovavo investuotojus bei valstybes daugelyje iki-arbitražinių procesų, taip pat ir pačiose arbitražo bylose. Svarbiausi projektai – atstovavimas Lietuvos Respublikai investiciniame arbitraže prieš Italijos investuotoją Luigiterzo Bosca, prieš Rusijos investuotojus „Gazprom“ ir Investuotojų teisių apsaugos užsienyje fondą bei prieš Latvijos investuotoją Olegą Roscinsą. Rapolas taip pat atstovavo klientams komerciniuose arbitražuose pagal ICC Paryžiuje, SCC Stokholme arba Vilniaus komercinio arbitražo teismo reglamentus.

R. Kasparavičius taip pat yra paskelbęs straipsnių anglų ir lietuvių kalbomis investicinio arbitražo temomis. Jis konsultavo Investors’ Forum, nepriklausomai užsienio investuotojų asociacijai Lietuvoje, Lietuvos investicijų apsaugos sutarčių reformos metu, po garsiojo ETT sprendimo Achmea byloje (2020 m.).

2015 m. Hamburgo Bucerius teisės mokykloje (Vokietija) įgijo teisės ir verslo magistro laipsnį. Kalba angliškai, rusiškai, gerai susikalba vokiečių ir lenkų kalbomis.

2015

Bucerius teisės mokykla, Hamburgas, Vokietija

Teisės ir verslo magistro laipsnis (MLB/ LLM)

2012

Mykolo Romerio universitetas

Teisės magistro laipsnis

2010

Mykolo Romerio universitetas

Teisės bakalauro laipsnis

2009

Tiubingeno Eberhard Karls universiteto Teisės fakultete, Vokietija

studijos pagal „Erasmus“ programą

2006 - 2012

Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas

Narys

2011 - ...

Tarptautinės Paryžiaus arbitražo akademijos Alumni draugija

Narys

2017

Straipsnis „State‘s right to regulate: What consitutes a compensable exproriation in investor-state arbitration?“

Bendraautoris
Yearbook on International Arbitration and ADR
Vol. V
Dike Verlag (in Kooperation mit Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien und Intersentia, Antwerpen)

2016

„Ellex Valiunas“ arbitražo grupė pristato pirmą knygos vertimą