Viens no vadošajiem alternatīvo ieguldījumu fondiem Baltijā nodibina Latvijā reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu.

Pārstāvējām vienu no Baltijas reģiona vadošajiem alternatīvo ieguldījumu fondiem uzdevumā ar mērķi nodibināt Latvijā reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu.

Ellex Kļaviņš konsultēja klientu tādos jautājumos kā nodokļu piemērošana fondā esošajiem nerezidentiem ieguldītājiem un institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar ieguldījumiem, kurus institucionālie ieguldītāji un pensiju fondi veic, īstenojot fizisko personu – nerezidentu – netiešos ieguldījumus