Altor Fund veic Realia Group iegādi

Ellex Kļaviņš, sadarbībā ar Ellex Raidla un Ellex Valiunas birojiem sniedza padomu Altor, kas ir Ziemeļvalstu privātā kapitāla fonds, saistībā ar Realia Group iegādi. Realia Group ir lielākais pakalpojumu sniedzējs nekustamā īpašuma pārvaldes un brokerēšanas pakalpojumu jomā Ziemeļvalstīs, kā arī tas ir Ober Haus mātes uzņēmums, kas ir viens no vecākajiem nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un īpašuma vērtēšanas uzņēmumiem Baltijā.

Pārdošanas pirkšanas līgums tika parakstīts 2016. gada 1. jūnijā, taču darījums tiks izskatīts Somijas patērētāju un konkurences padomē un to ir plānots pilnībā noslēgt līdz šī gada jūnija beigām. Darījuma vērtība ir konfidenciāla.

Ellex Kļaviņš birojs konsultēja klientu par uzņēmuma juridisko izpēti pirms iegādes, kā arī par citiem ar darījumu saistītiem jautājumiem.