Amway un Alticor Inc. konsultēšana par dažādiem normatīvajiem un intelektuālā īpašuma jautājumiem

Amway ir globāls tiešās pārdošanas uzņēmums, kas izmanto vairāku līmeņu mārketinga modeli, lai pārdotu dažādas veselības aizsardzības, kosmētikas un saimniecības preces. Uzņēmumam nepieciešams pastāvīgs atbalsts saistībā ar jaunu produktu ieviešanu Latvijas tirgū un to atbilstību attiecīgajām normatīvajām prasībām. Mūsu komanda pārstāvējusi un sniegusi padomu Amway un ar to saistītajam uzņēmumam Alticor Inc. par dažādiem juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību Latvijā.