Apbalvoti “Jurista Vārda” studentu konkursa uzvarētāji

27. novembrī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē notika “Jurista Vārda” 14. pētniecisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums, kas pulcēja gan konkursantus, gan žūrijas komisijas locekļus, gan arī citus interesentus. Apbalvošanas pasākums tika atklāts ar “Jurista Vārda” Konsultatīvās padomes locekļa, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora Kalvja Torgāna uzrunu par pētniecību un akadēmiskās darbības attīstīšanu, kam sekoja konkursa dalībnieku apbalvošana.

Šogad konkursā tika iesniegts rekordliels darbu skaits – 47 darbi, kas visi tapuši studiju procesā kā maģistra darbi, bakalaura darbi vai studiju darbi, tāpēc, ņemot vērā iesniegto darbu skaitu, šogad darbi tika sadalīti sešās sekcijās. Darbus katrā sekcijā vērtēja žūrija trīs ekspertu sastāvā, ko veidoja “Jurista Vārda” autori, kuri ir atzīti savas nozares praktiķi un autoritātes.

Ar prieku paziņojam, ka Civiltiesību sekcijā par labāko tika atzīts Ellex Kļaviņš jaunākās juristes Annas Martas Nordmanes darbs “3D printēšana un intelektuālā īpašuma tiesības Latvijā”, kas tika izstrādāts LU Juridiskās fakultātes profesora Dr. iur. Jāņa Rozenfelda vadībā.

Vairāk uzziniet šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background

Anna Marta Nordmane

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija