Nozīmīgs nekustamo īpašumu attīstītājs veiksmīgi piedalās administratīvajā tiesvedībā par apstrīdētu detālplānojumu

Palīdzējām klientam – nozīmīgam nekustamo īpašumu attīstītājam – administratīvā tiesvedībā. Šī lieta attiecās uz vietējās pašvaldības apstiprināta detālplānojuma apstrīdēšanu, par ko sūdzību bija iesnieguši attiecīgās teritorijas iedzīvotāji.

Pārstāvot klientu administratīvajā tiesā, Ellex Kļaviņš komanda – partnere Ilga Gudrenika-Krebs un zvērināta advokāta palīdze Anete Dimitrovska – 2019. gada jūnijā panāca klientam draudzīgu lēmumu par pagaidu noregulējumu, ar ko ļauts tālāk īstenot detālplānojumu. Šīs tiesvedības rezultātā klients var nekavējoties turpināt nekustamā īpašuma attīstīšanu.

Jomas eksperti

Person Item Background

Anete Dimitrovska

Zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Ilga Gudrenika-Krebs

Partnere, zvērināta advokāte / Latvija