Baltijas M&A tirgus pētījums “Baltic M&A Deal Points Study 2018’’

Nesen publicētais Baltijas M&A tirgus pētījums Baltic M&A Deal Points Study 2018” apstiprina Baltijas valstu apvienošanās un iegādes tirgus straujo attīstību un pieaugošo aktivitāti.

Baltijas M&A tirgus pētījuma galvenās atziņas:
  • Arvien vairāk darījumu aptver visas trīs Baltijas valstis un iekļauj tajās darbojošos uzņēmumus;
  • Visaktīvākās ekonomikas nozares Baltijas M&A tirgū bijušas IT un tehnoloģiju nozare (17%), enerģētika (13%) un pakalpojumi (12%);
  • Lai gan darījumu vērtības ievērojami atšķiras, Baltijas M&A darījumu vidējā vērtība joprojām ir robežās no 1 līdz 5 miljoniem eiro;
  • Lielākā daļa pircēju joprojām ir no Baltijas valstīm, tomēr arī ASV investoru īpatsvars ir ievērojami palielinājies (no 2 līdz 10%).

Baltijas M&A tirgus pētījums “Baltic M&A Deal Points Study 2018” analizē 91 uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu, kas pabeigti 2016. un 2017. gadā. Pētījumu sagatavojuši lielākie advokātu biroji Baltijā, to skaitā arī Ellex, sadarbībā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas privātkapitāla un riska kapitāla asociācijām.