Ellex Kļaviņš brokastu seminārs: Jaunākie grozījumi Darba Likumā

2017. gada 13. septembrī norisinājās Ellex Kļaviņš brokastu seminārs, kura apmeklētājiem bija iespēja uzzināt nozīmīgāko informāciju par jaunākajiem grozījumiem Darba likumā, kas stājās spēkā šī gada augustā.

Ar grozījumiem ir ieviesti vairāki darbinieku tiesību ierobežojumi gan attiecībā uz blakus darbu, gan nekonkurēšanas pienākumu. Likumā ir precizēts regulējums attiecībā uz papildatvaļinājumu un profesionālās apmācības izdevumu segšanu, kā arī ieviests jauns regulējums attiecībā uz darba laika uzskaiti, ja darbinieks pārtraukumā nevar atstāt darba vietu, un paredzēta iespēja virsstundu darba gadījumā vienoties par atpūtas piešķiršanu citā laikā.

Seminārā tika stāstīts par šādām aktuālām darba tiesību tēmām:
• Darbinieka tiesību ierobežojumi – blakus darbs un nekonkurēšanas pienākums
• Precizējumi attiecībā uz papildatvaļinājumu piešķiršanu un profesionālās apmācības izdevumu segšanu
• Jauns regulējums pārtraukumu darbā un virsstundu kompensācijas sakarā
• Atsevišķas citas izmaiņas Darba likumā

Brokastu semināru vadīja un uz interesentu jautājumiem atbildēja zvērināta advokāte Irina Kostina. Pasākums norisinājās Ellex Kļaviņš birojā un bija ļoti labi apmeklēts, kā arī saņēma ievērojamu interesi no apmeklētāju puses.

Jomas eksperti

Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija