Ellex saņem Chambers Global augstāko Band 1 novērtējumu visās Baltijas valstīs

16. martā juridisko reitingu aģentūra Chambers & Partners publicēja jaunākos vērtējumus Chambers Global 2017. gada izdevumam Komerctiesību / Komercsabiedrību tiesību un Strīdu risināšanas jomās.

Ellex ir vienīgais advokātu birojs, kas saņēmis augstāko novērtējumu (Band 1) abās prakses jomās visās trīs Baltijas valstīs. Šie izcilie rezultāti ir pierādījums Ellex komandas nesavtīgajam darbam un augsta līmeņa profesionalitātei, kā arī apstiprina, ka Ellex klientiem pieejams augstākās kvalitātes serviss.

Ellex biroju novērtējums saskaņā ar Chambers Global:

Komerctiesības / Komercsabiedrību tiesības (Band 1)
Strīdu risināšana (Band 1)
Komerctiesības / Komercsabiedrību tiesības (Band 1)
Strīdu risināšana (Band 1)
Komerctiesības / Komercsabiedrību tiesības (Band 1)
Strīdu risināšana (Band 1)

Chambers & Partners veic neatkarīgus juridiskos pētījumus un publicē to pārskatus jau kopš 1990. gada. Tas piešķir vērtējumus pasaules vadošajiem advokātiem un advokātu birojiem, balstoties uz padziļinātiem un objektīviem pētījumiem.

Chambers Global ir izdevums, kas ietver pārskatu par vairāk nekā 190 pasaules valstīm un iekļauj arī reģionāla un globāla līmeņa sadaļas. Tas piedāvā juridiskās jomas atspoguļojumu visas pasaules līmenī, un vērtē advokātus un advokātu birojus ar vadošām starptautiskajām praksēm.

Chambers & Partners pētījumi top tūkstošiem padziļinātu interviju rezultātā, ko veic lielākā šāda veida pētniecības komanda. Šo rezultātu objektivitātei izvērtēt labākos advokātus un advokātu birojus uzticas visā pasaulē.