Chambers Global piešķir Ellex augstāko novērtējumu visās trīs Baltijas valstīs

Starptautiskā juridisko reitingu aģentūra Chambers & Partners publicējusi jaunākos vērtējumus Chambers Global 2019. gada izdevumam Komerctiesību / Komercsabiedrību tiesību un Strīdu risināšanas jomās. Saskaņā ar rezultātiem, Ellex ir saņēmis augstāko novērtējumu (Band 1) abās prakses jomās visās trīs Baltijas valstīs:
Komerctiesības / Komercsabiedrību tiesības (Band 1)
Strīdu risināšana (Band 1)

Komerctiesības / Komercsabiedrību tiesības (Band 1)
Strīdu risināšana (Band 1)

Komerctiesības / Komercsabiedrību tiesības (Band 1)
Strīdu risināšana (Band 1)

Chambers & Partners veic padziļinātus un neatkarīgus juridiskos pētījumus par pasaulē vadošajiem advokātiem un advokātu birojiem, un publicē to vērtējumus jau gandrīz 30 gadus. Chambers Global izdevums ietver pārskatu par vairāk nekā 200 pasaules valstīm un iekļauj arī reģionāla un globāla līmeņa sadaļas. Tas piedāvā juridiskās jomas atspoguļojumu globālā līmenī, un izvērtē juridisko pakalpojumu sniedzējus ar vadošām starptautiskajām praksēm. Chambers & Partners veiktie pētījumi top tūkstošiem padziļinātu interviju rezultātā, ko veic lielākā šāda veida pētniecības komanda.

Plašāka informācija par pētījumu pieejama šeit.