Coca-Cola HBC darbinieku pārrobežu nosūtīšana

Ellex Kļaviņš sniegtās konsultācijas bija saistītas ar darba tiesisko attiecību, uzņēmējdarbības un nodokļu jautājumiem, to skaitā klasificēšanu un nodokļu piemērošanu nosūtītās personas labumiem un piemaksām, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, līguma par dubulto nodokļu piemērošanu atvieglojumu piemērošanu un nodokļu sekas, kas izriet no izmaksu otrreizējas piemērošanas, un darbinieku nomu.