CSDD rīkota atklāta konkursa par fotoradariem prasību apstrīdēšana

Mūsu birojs pārstāvēja klientu lietā par CSDD fotoradaru konkursa nolikuma un tehnisko specifikāciju apstrīdēšanu un panāca tajā klientam labvēlīgu rezultātu. Šajā lietā klients apstrīdēja CSDD rīkotā fotoradaru iepirkuma konkursa nolikumu un tehniskās specifikācijas, kas pēc klienta domām bija neatbilstošas. Lietu izdevās veiksmīgi atrisināt bez Iepirkumu uzraudzības biroja sēdes un CSDD pēc savas iniciatīvas grozīja nolikumu un tehniskās specifikācijas, pilnībā novēršot visus iesniegumā norādītos trūkumus.

Šajā lietā klientu konsultēja Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts un publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs Māris Brizgo.

Jomas eksperti

Person Item Background

Māris Brizgo

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija