Konference: Darba tirgus pieejamība personām ar invaliditāti

2017.gada 29.novembrī Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” rīkoja konferenci par darba tirgus pieejamību personām ar invaliditāti.

Konferences ietvaros dalībnieki dalījās savos pieredzes stāstos par nodarbinātības iespējām Latvijā, valsts nodarbinātības un politikas veidotāji un īstenotāji informēja par esošo un plānoto šajā jomā.

Konferencē uzstājās arī Ārvalstu investoru padomes (FICIL) Darba tiesību grupas līdzvadītāja, ZAB “Ellex Kļaviņš” Darba tiesību prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte Irina Kostina, kas paneļdiskusijā prezentēja FICIL viedokli šajā jautājumā.

Tika secināts, ka lielākie izaicinājumi personām ar invaliditāti iekļauties darba tirgū ir saistīti gan ar smagnējām tiesību normām, gan ar darba vietas pielāgošanu, kas darba devējus nemotivē nodarbināt darbiniekus ar invaliditāti.

Konferencē tika prezentētas praktiskas vadlīnijas darba devējiem par cilvēku ar noteikta veida invaliditāti nodarbināšanu un atbilstošu darba vides pielāgošanu, vienlaikus tika skaidroti arī labās prakses piemēri.

Konferences norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā, kur telpās ir nodrošināta fiziskās vides pieejamība, tai skaitā akustiskā cilpa. Pasākuma laikā tika nodrošināts surdotulkojums un translācija tiešsaistē.

12 1

Foto no FICIL Latvia arhīva

Jomas eksperti

Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija