Globālā masu medija DCEL pārstāvēšana lietā par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Lietu pret Discovery Communications Europe Limited uzsāka Konkurences padome saistībā ar dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un pakalpojumu sasaistīšanu. Mēs veiksmīgi spējām pārliecināt Konkurences padomi par to, ka DCEL attiecīgajā tirgū ļaunprātīgi neizmanto dominējošo stāvokli, un lieta tika izbeigta 2014. gada jūnijā, nekonstatējot pārkāpumu.