Diskusija ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāju Santu Purgaili

2020. gada 23. janvārī norisinājās plaši apmeklēta diskusija ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāju Santu Purgaili.

Diskusijas laikā ārvalstu investori un uzņēmēji atzina, ka Latvijas finanšu tirgus reformas vērtējamas pozitīvi, tomēr saglabājas satraukums un ir daudz ar banku klientu novērtēšanas procesu saistītu neskaidrību.

Diskusiju vadīja ZAB “Ellex Kļaviņš” asociētais partneris Andris Lazdiņš, kurš uzsvēra, ka Latvijas finanšu nozares kapitālais remonts, ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu un cīņu pret terorismu un ieroču izplatīšanas finansēšanu, ir bijusi Latvijas valdības galvenā prioritāte 2019. gadā. Latvija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai progresētu ceļā uz starptautisko standartu ievērošanu un novērstu nepilnības, uz kurām norādījuši ārvalstu sadarbības partneri, piemēram, “Moneyval”.

Diskusiju par finanšu tirgus attīstību Latvijā rīkoja Īrijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā ar ZAB “Ellex Kļaviņš” atbalstu.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background

Andris Lazdiņš

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija