Andris Lazdiņš

Partneris, zvērināts advokāts

Strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 673 50542

Andris Lazdiņš ir Strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs Ellex Kļaviņš birojā un galvenā kontaktpersona “balto apkaklīšu” noziegumu, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Andris palīdz klientiem – gan cietušajiem, gan apsūdzētajiem – “balto apkaklīšu” noziegumu lietās tiesās un izmeklēšanas iestādēs, jo īpaši lietās, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, krāpšanu internetā un juridisko personu un to augstākās vadības kriminālatbildību.

Andrim ir vairāk nekā 12 gadu profesionālā pieredze, kuras laikā viņš kā jurists strādājis dažādos plaša profila uzņēmumos un advokātu birojos. Savas karjeras gaitā Andris sniedzis juridisko palīdzību visdažādākajos tiesību jautājumos, tai skaitā līgumu tiesībās, darba tiesībās, komerctiesībās, publisko iepirkumu tiesībās u.c. Andris ieguvis arī apjomīgu un vērtīgu pieredzi tiesvedībās civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās.

Andris ir autors vairākām publikācijām par strīdu risināšanu un darba tiesībām, turklāt viņš regulāri uzstājas ar minētajām jomām saistītās konferencēs un semināros.

Andris ir arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Korupcijas, ekonomisko noziegumu un ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas līdzvadītājs.

Andris Lazdiņš izrāda patiesu interesi par mūsu situāciju un lietām. Viņam piemīt uz uzņēmējdarbību vērsta domāšana. Andris ir atsaucīgs un ātri reaģē uz palīdzības lūgumiem. Tas viss kopā veido mūsu uzņēmumam ļoti vērtīgu kombināciju – viņš noteikti sniedz izcilus juridiskos pakalpojumus.

emea next generation partner 2023

2018

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un finanses, maģistra grāds ar izcilību

2010

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2008

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Uzraudzības un kontroles komisijas loceklis

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedrs

Starptautiskā advokātu kolēģija (IBA)

Biedrs

Jauno šķīrējtiesnešu forums, Starptautiskā tirdzniecības kamera (ICC YAF)

Biedrs

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL)

Biedrs
Korupcijas, ekonomisko noziegumu un ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas līdzvadītājs

Studentu korporācija "Selonija"

Biedrs

2023

Eiropas prokuratūra – jauns līdzeklis cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem
2023, ir.lv
Saistībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vizīti Valmieras novada Attīstības pārvaldē medijos nesen izskanēja ziņas par Eiropas prokuratūras (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) sākto kriminālprocesu par Eiropas Savienības (ES) finansējuma iespējamo izsaimniekošanu.

2023

Mobings – arī kā "piepelnīšanās" veids
db.lv, 23.02.2023

Mobings jeb psiholoģiskais terors jebkurā darba kolektīvā ir izteikti “toksiska” parādība visām pusēm – gan konfliktā tieši iesaistītajiem, gan pārējam kolektīvam.

2023

Patiesais labuma guvējs – publiska vai slēgta informācija?
iTiesibas.lv, 01.02.2023

Iepriekšējā gada nogalē Eiropas Savienības tiesa (EST) satricināja Eiropas Savienībā (ES) pieņemto kārtību, ka informācija par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem ir publiski un bez maksas pieejama visiem sabiedrības locekļiem. Izskatām, kas sagaidāms tuvākajā nākotnē, izvērtējot pieņemto spriedumu.

2022

Izglītības un zinātnes ministrija iecerējusi atteikties no sportistu prēmēšanas
LA.LV, 06.12.2022.

Komentārs no zvērinātu advokātu biroja “Ellex Kļaviņš”, kurš rakstā minētajās tiesvedībās pārstāvējis sportistus Māri Grēniņu, Zani Embrekti, Sergeju Soklakovu, kā arī viņu trenerus un atbalstošo personālu.

2022

Balto apkaklīšu noziegumu likumdošana un regulējums Latvijā
CEE Legal Matters, 16.06.2022.

Ellex Kļaviņš ir ekskluzīvs autors CEE Legal Matters salīdzinošajam juridiskajam pārskatam par balto apkaklīšu noziegumiem Latvijā 2022. Informāciju sagatavoja Ellex Kļaviņš asociētais partneris Andris Lazdiņš un zvērināta advokāta palīgs Kristers Losāns.

2022

Krievijai un Baltkrievijai piemērotās ES sankcijas un to ietekme
www.ir.lv; 10.03.2022.

Ellex Kļaviņš asociētais partneris un zvērināts advokāts Andris Lazdiņš kopā ar zvērināta advokāta palīgu Kristeru Tomu Losānu sagatavojuši rakstu, kurā apskatīti vispārīgi ar starptautiskajām sankcijām saistīti jautājumi, kas pašlaik var būt aktuāli ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņēmumam.

2022

96. pants. Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana
Dienas Biznesa Darba likuma komentāri, 18.02.2022.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sagatavojis izvērstu komentāru par Darba likuma 96.pantu, kur tiek apskatīti un analizēti darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas juridiskie aspekti, tai skaitā skaidroti praksē novērotie problēmjautājumi.

2021

Ārvalstu investori: Vietējo finanšu noziegumu apkarošanai ir jābūt prioritātei
LV portāls, 13.12.2021

Saruna ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) izpilddirektori Lindu Helmani un vienu no FICIL Ekonomisko noziegumu apkarošanas darba grupas vadītājiem Andri Lazdiņu.

2021

Darba devēja atbildība par darbinieku pārkāpumiem – civiltiesiskā, administratīvi tiesiskā un krimināltiesiskā
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 08.04.2021.

Šajā rokasgrāmatas nodaļā tiek apskatīti darba devēju trīs galvenie juridiskās atbildības veidi par to darbinieku pārkāpumiem un prettiesisko rīcību – civiltiesiskā, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība. Nodaļā tiek izvērtēti šādas atbildības priekšnoteikumi, analizētas juridiskās robežās, kā arī sniegti ieteikumi ar atbildību saistīto risku mazināšanai.

2020

Aktualitātes personālvadības juridiskajos aspektos: jaunākās tiesu prakses atziņas un interpretācija
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 07.12.2020.

ZAB "Ellex Kļaviņš" ir aktualizējis personālvadības juridiskās nodaļas jautājumus, ņemot vērā jaunāko tiesu un ikdienas praksi. Personālvadības juridisko risku aktualitātes saistītas ar darba samaksas un tās organizācijas kārtību, darbinieku atbildības jautājumiem, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kā arī ar tiesisko attiecību noformēšanu ar sabiedrības valdes locekļiem.

Aktualizēto sadaļu autori ir darba tiesību eksperti Andris Lazdiņš, Daiga Zivtiņa, Ints Skaldis un Irina Kostina.

2020

Mobings darba vietā
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 01.10.2020.

2020

iTiesības numura intervija “Formulas šobrīd nemainās”
iTiesības drukātais žurnāls Nr.6 (18), jūnijs 2020

Šobrīd ikdiena advokātu birojā ir citāda. Juridiskajā nozarē nākas risināt situācijas, kas praksē līdz šim nav pieredzētas. Neizbēgami mainījies ir arī ierastais sadarbības modelis ar kolēģiem un klientiem. Taču starp izaicinājumiem jāprot saredzēt arī iespējas.

Lasiet interviju ar Ellex Kļaviņš asociēto partneri Andri Lazdiņu iTiesības drukātā žurnāla jūnija numurā.

2020

Pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) tiesisko regulējumu Latvijā
Thomson Reuters, aprīlis 2020

Šajā publikācijā sniegts pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) tiesisko regulējumu Latvijā, ko sagatavojuši Ellex Kļaviņš asociētie partneri Valters Diure un Andris Lazdiņš.

2020

Nepamatots darbinieka uzteikums saistībā ar apgalvojumiem par mobingu
iTiesibas drukātais žurnāls, aprīlis 2020

ZAB “Ellex Kļaviņš” asociētais partneris Andris Lazdiņš sagatavojis rakstu, kurā skaidro nianses, kas būtu jāņem vērā darba devējam, ja darbinieks darba devējam nepamatoti pārmet mobingu, pats izbeidz darba attiecības un pēc tam publiski nomelno darba devēju.

2020

COVID-19 un nepārvarama vara
Autori: Andris Lazdiņš un Anete Dimitrovska, marts 2020

Nepārvaramas varas klauzulas ir iekļautas virknē noslēgto līgumu visdažādākajās uzņēmējdarbības jomās. Latvijas praksē šie līgumu noteikumi tiek izmantoti reti, pusēm nesaskaroties ar apstākļiem, ko varētu raksturot kā nepārvaramu varu. Tomēr pašreizējā COVID-19 vīrusa straujā izplatība un pret to vērstie valdības ierobežojošie pasākumi ir uzskatāmi parādījuši, ka noslēgtos līgumus vistiešākajā veidā var ietekmēt apstākļi, ko puses, līgumu slēdzot, nedz varēja paredzēt, nedz pašlaik var novērst. Plašas diskusijas sabiedrībā raisa jautājums, vai COVID-19 krīzes un Ministru kabineta (MK) 12.03.2020. rīkojuma par ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu, kā arī tā grozījumu un papildinājumu izraisītās sekas un ierobežojumi ir nepārvaramas varas apstākļi.
Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti Andris Lazdiņš un Anete Dimitrovska apkopojuši praktiskus ieteikumus, kas palīdzēs labāk orientēties esošajā situācijā, kā arī sagatavoties nākotnes izaicinājumiem.

2019

Vai darba attiecības var uzsākt sestdienā vai svētdienā?
iTiesības, 17.10.2019.

Ražošanas uzņēmums strādā septiņas dienas nedēļā. Darbā jāpieņem jauns darbinieks, taču visērtāk to būtu darīt nedēļas nogalē. Vai darba devējs drīkst uzsākt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku sestdienā vai svētdienā?

Atbildi uz jautājumu interneta žurnālam iTiesibas.lv sniedz asociētais partneris un strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs Andris Lazdiņš.

2019

Kas darba devējam jāzina par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas juridisko pusi?
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 12.09.2019.

Ieguvēji no darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas lielākoties ir gan darba devēji, gan darbinieki. Darba devēji ir ieinteresēti, lai viņu darbinieki pilnveidotu un attīstītu savas prasmes, ļaujot darba devējam efektīvi izmantot darbaspēka resursus. Savukārt darbinieki ir ieinteresēti paaugstināt savu kvalifikāciju, lai uzlabotu pašu savu konkurētspēju darba tirgū. Šajā DB Personāla vadības rokasgrāmatas sadaļā pieejama izsmeļoša informācija par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas juridiskajiem aspektiem. Nodaļas autors ir “Ellex Kļaviņš” asociētais partneris Andris Lazdiņš

DB Personāla vadības rokasgrāmatā pieejama aktuālākā informācija par darba tiesību jautājumiem, kas jāzina ikvienam uzņēmējam. Tās saturu veido ‘’Ellex Kļaviņš’’ vadošie darba tiesību eksperti: partnere Daiga Zivtiņa un asociētie partneri Andris Lazdiņš un Irina Kostina.

2019

Vai darbinieku drīkst disciplināri sodīt uz aizdomu pamata?
iTiesības, 22.08.2019.

Pēc audita pārbaudes vienā no uzņēmuma nodaļām konstatēti pārkāpumi. Izveidota komisija audita atzinuma slēdziena analīzei. Komisija secināja, ka pieļauti vairāki darba kārtības un amata apraksta pārkāpumi, kā arī konstatētas aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Šajā daļā atzinums nodots Prokuratūrai, kas to nodevusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kurš uzsācis pārbaudi.
Vai darbinieku var disciplināri sodīt, nesagaidot tiesībsargājošo iestāžu lēmumu, vai personas darbībās konstatējams noziedzīgs nodarījums?

Atbildi sniedz Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš.

2019

Vai darba devējs drīkst noteikt mazāku algu, nekā norādīta sludinājumā?
iTiesības, 21.02.2019.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sagatavojis atbildi uz interneta žurnāla iTiesības lasītāja jautājumu.

2019

Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 04.02.2019.

Papildināta apakšnodaļa "Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?"

Personāla vadības rokasgrāmata ir Dienas Bizness izdevums, kas sniedz visaptverošu un aktuālu informāciju par cilvēkresursu vadības jautājumiem. Rokasgrāmatas autori ir arī Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Daiga Zivtiņa, Irina Kostina un Andris Lazdiņš.

2019

Biežākās kļūdas darba līgumos un darba kārtības noteikumos
iTiesības, janvāris 2019

Ikdienā, sniedzot klientiem juridisko palīdzību darba tiesību jomā, nereti ir situācijas, kad darba devēju noslēgto darba līgumu, darba kārtības noteikumu, rīkojumu vai citu dokumentu nosacījumi ir pretrunā Darba likumā (DL) vai citos normatīvajos aktos paredzētajam regulējumam, tādējādi prettiesīgi pasliktinot darbinieku stāvokli.

Atbildes meklējiet Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta Andra Lazdiņa sagatavotajā rakstā interneta žaurnālam iTiesības.

2019

World Bank Group projekts “Doing Business 2019: Training for Reform”
World Bank Group, janvāris 2019

Ellex Kļaviņš eksperti jau vairākus gadus sniedz savu ieguldījumu ekskluzīvā World Bank izdevuma “Doing Business” tapšanā.

Šī gada “Doing Business 2019: Training for Reform” ir jau sešpadsmitais izdevums, kurā mūsu eksperti piedalījās globālajā izpētes projektā un sniedza skaidrojumu par Latvijas ekonomikas dažādu jomu juridiskajiem aspektiem. Ellex Kļaviņš eksperti Daiga Zivtiņa, Irina Kostina, Anete Dimitrovska, Andris Lazdiņš un Valters Diure deva savu ieguldījumu Latvijai veltītās nodaļas izpētē un analīzē.

“Doing Business” ir viena no visvairāk citētajām World Bank Project publikācijām, kurā tiek apskatīti biznesa kvantitatīvie rādītāji 11 jomās 190 jurisdikcijās. Izdevums saņēmis pozitīvas atsauksmes no investoriem un valdībām visā pasaulē, kas izmanto izdevumā publicētos pārskatus.

2018

Darba likums – nepieciešamu pārmaiņu priekšā II
Dienas Bizness, 28.11.2018.

Rakstu divās sērijās sagatavojuši Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti un FICIL* Darbaspēka darba grupas līdzvadītāji Irina Kostina un Andris Lazdiņš.
*Foreign Investors Council in Latvia - Ārvalstu investoru padome Latvijā

2018

Darba likums – nepieciešamu pārmaiņu priekšā I
Dienas Bizness, 27.11.2018.

Rakstu divās sērijās sagatavojuši Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti un FICIL* Darbaspēka darba grupas līdzvadītāji Irina Kostina un Andris Lazdiņš.
*Foreign Investors Council in Latvia - Ārvalstu investoru padome Latvijā.

2018

Slimošanas radītie zaudējumi pieaug
Dienas Bizness, 26.10.2018.

Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti un FICIL Darbaspēka jautājumu darba grupas līdzvadītāji Irina Kostina un Andris Lazdiņš komentē darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību un kontroli.

2018

Kā piešķir papildatvaļinājumu?
iTiesības, 14.06.2018.

ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts Andris Lazdiņš skaidro, kā piešķirt papildatvaļinājumu iTiesības rubrikā "Atbild eksperts".

2018

Darba samaksa un tās organizācijas kārtība: izpratne par niansēm un formulējumiem, kas var maldināt
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 27.03.2018.

Darba samaksas organizācija sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem jautājumiem ikvienam darba devējam. Darba samaksas organizācija ietver daudz un dažādus aspektus, tai skaitā darba algu, piemaksas un prēmijas, kādā tiek aprēķināti darba samaksas elementi un nodrošināta izpratne par to izmaksas priekšnoteikumiem.

2018

Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata
Personāla vadības rokasgrāmata ir "Dienas Bizness" izdevums, kas sniedz visaptverošu un aktuālu informāciju par cilvēkresursu vadības jautājumiem. Rokasgrāmatas nodaļu autori ir arī ZAB “Ellex Kļaviņš” darba tiesību eksperti Andris Lazdiņš, Daiga Zivtiņa un Irina Kostina:
- Darba samaksa un tās organizācijas kārtība: izpratne par niansēm un formulējumiem, kas var maldināt
- Juridiskās nianses darbinieku prēmēšanā
- Līgumu līkloči tiesiskajās attiecībās ar valdes locekli
- Personālvadības juridiskie aspekti.

2018

Ikgadējais atvaļinājums pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma
iTiesības, 19.02.2018.

ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sniedz atbildi uz jautājumu par ikgadējo atvaļinājumu pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma.

2017

Nodarbināšana uz darba līguma pamata un iespējamie riski
Dienas Bizness, 30.11.2017.

Zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sniedz informāciju par darba tiesību jautājumiem laikrakstā "Dienas Bizness".

2017

Līgumu līkloči tiesiskajās attiecībās ar valdes locekli
Dienas Bizness, 27.11.2017.

Zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sniedz informāciju par valdes locekļu tēmu laikrakstā "Dienas Bizness".

2017

Vai jāmaksā par nekvalitatīvu darbu?
iFinanses, 11.09.2017.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz atbildi uz jautājumu par darba samaksas piemērošanu.

2017

Kā atlaist darbinieku, kas pārbaudes laikā "pazūd"?
iFinanses, 29.08.2017.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz atbildi uz jautājumu par darba tiesību tēmu.

2017

Vai, mainoties profesijas kodam, jāveic grozījumi darba līgumā?
iFinanses, 14.07.2017.

Saistībā ar jaunā Profesiju klasifikatora ieviešanu visiem darba devējiem ir pienākums pārbaudīt, vai viņu darbinieku kodi ir mainījušies. Vai tad, ja darbiniekiem ir mainījušies kodi, ir jāsagatavo grozījumi darba līgumos?

ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sniedz atbildi uz jautājumu par aktuālu darba tiesību tēmu.

2017

Diskriminācija un mobings no darba devēja un darbinieka skatu punkta
iFinanses, 24.04.2017

Lai gan Darba likumā (DL) darba devējam noteikts pienākums nodrošināt darbiniekiem labvēlīgus darba apstākļus, diemžēl ne vienmēr šis pienākums uzņēmumu ikdienā tiek īstenots. Darbinieki dažādās jomās un amata līmeņos var saskarties ar neētisku un diskriminējošu, bet smagākos gadījumos pat pazemojošu un vardarbīgu vadības vai kolēģu attieksmi.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz informāciju par diskrimināciju un mobingu no darba devēja un arī darbinieka skatu punkta.

2017

Mācību prakses juridiskie rāmji
iFinanses, 10.03.2017.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz informāciju par mācību prakses jautājumiem Latvijā.

2017

Ir izdevumi, nav ieņēmumu – vai jāaprēķina darba alga valdes loceklim?
iFinanses, 03.02.2017.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz atbildi uz jautājumu par darba tiesību tēmu.

2017

Vai nedzirdīgajiem sportistiem jāpiešķir prēmijas 100% apmērā?
www.sportacentrs.com; 10.01.2017.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz komentārus jautājumā par prēmiju piešķiršanu sportistiem.

2016

Kā aprēķināt virsstundas?
iFinanses, 03.10.2016.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš", zvērināts advokāts, sniedz atbildi uz jautājumu par virsstundu aprēķināšanu.

2016

Ar likumu pret "izēšanu" darbā
ir.lv, 29.09.2016.

Brīdī, kad darbinieks vairs nespēj turpināt darbu kolektīvā diskriminācijas, vardarbīgas attieksmes vai arī pazemojošu darba apstākļu dēļ, Latvijas Darba likuma 100.panta 5.daļa paredz darbiniekam iespēju darba attiecības pārtraukt nekavējoties, tomēr nezaudējot iespēju saņemt atlaišanas pabalstu un, iespējams, pat morālo kompensāciju, ja apzinātu diskrimināciju vai psiholoģisko iespaidošanu izdodas pierādīt tiesas ceļā. Atlaišanas pabalsts atkarīgs no tā, cik ilgi darbinieks bijis nodarbināts pie konkrētā darba devēja, bet var svārstīties no vienas līdz četrām darbinieka mēneša vidējām izpeļņām.

Andris Lazdiņš, Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts, sniedz informāciju par to, kā darbinieka uzteikumu var izmantot ne gluži tam paredzētā veidā.

2016

Valdes locekļu atbildība par sabiedrības nodokļu un nodevu parādiem
Bilances juridiskie padomi, septembris 2016

Irina Kostina un Andris Lazdiņš, Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti, sniedz ieskatu jautājumos par valdes locekļu atbildību saistībā ar sabiedrības nodokļu un nodevu parādiem.

2016

Vai pārejošas darbnespējas gadījumā ir jāpagarina uzteikuma termiņš?
iFinanses, 06.06.2016.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš", zvērināts advokāts sniedz atbildi uz jautājumu par darba attiecību uzteikuma tēmu.

2016

Kā uzteikt darba līgumu mobinga un diskriminācijas gadījumā?

iBizness, 23.05.2016.

Andris Lazdiņš ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts žurnālā iBizness sniedz informāciju par darba līgumu uzteikšanu mobinga un diskriminācijas gadījumā.

2016

Kura adrese jānorāda darba līgumā – deklarētā vai faktiskā?
iFinanses, 25.04.2016.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš", zvērināts advokāts sniedz atbildi uz jautājumu par adreses norādīšanu darba līgumā.

2016

Biežāk sastopamās kļūdas darba līgumos un darba kārtības noteikumos
iFinanses, 18.03.2016.

Ikdienā, sniedzot klientiem juridisko palīdzību darba tiesību jomā, nereti jāsaskaras ar situācijām, kad darba devēju noslēgto darba līgumu, darba kārtības noteikumu, rīkojumu vai citu dokumentu noteikumi ir pretrunā Darba likuma vai citu normatīvo aktu regulējumam, un tā prettiesiski tiek pasliktināts darbinieku stāvoklis.

Andris Lazdiņš, Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts, interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz informāciju par darba līgumu noformēšanu.

2015

Darbs svētkos un pirmssvētku dienās

Svētku laikā ikvienam darbiniekam un darba devējam kļūst aktuāls jautājums par darba laiku svētku dienās un saīsināto darba dienu pirms svētkiem. Darba dienas saīsināšana rada neskaidrības situācijās, kas saistītas ar darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku vai darbiniekiem ar summēto darba laika uzskaiti.

Saistībā ar tēmas aktualitāti, Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz atbildi uz lasītāja jautājumu par darbu svētku periodā, kā arī apskata vairākus citus ar darba dienas saīsināšanu saistītus jautājumus.

2015

Kas jāzina par brīdinājumiem parādu atgūšanā?
Zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš žurnāla "Bilances Juridiskie Padomi" decembra numurā sniedz nozīmīgu informāciju par brīdinājumiem parādu atgūšanā.

2015

Vai došanās uz darbu ir darbs?
Ja darbiniekiem ir noteikta darba vieta, laiks, ko viņi pavada ceļā no mājām līdz darbam, netiek uzskatīts par darba laiku un netiek apmaksāts, jo katrs var brīvi izvēlēties, vai dzīvot tuvāk vai tālāk no darba vietas. Taču nesen pieņemtais Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedums liecina, ka citādi ir darbiniekiem, kuri ir mobili un kuriem nav noteiktas darba vietas, piemēram, tehnisku pakalpojumu sniedzējiem, kas servisu nodrošina, ierodoties pie klienta.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš žurnālā iFinanses.lv sniedz informāciju par tēmu, kas saistīta ar laiku, ko darbinieks pavada ceļā no mājām uz darbu.

2015

Kad rodas tiesības uz papildatvaļinājumu par bērnu?
Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš atbild uz jautājumu par tiesībām pieprasīt papildatvaļinājumu par bērnu un sniedz arī papildus informāciju par papildatvaļinājuma pieprasīšanas procesu.

2015

Kā darba līgumā noformēt divus amatus?
iFinanses, 21.10.2015.

Andris Lazdiņš, ZAB "Ellex Kļaviņš", Zvērināts advokāts interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz informāciju par to vai darba līgumā var noteikt darbiniekam divus amatus un citiem ar tēmu saistītiem jautājumiem.

2015

Papildatvaļinājums un tā piešķiršanas kārtība
Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš interneta žurnālā iFinases.lv sniedz informāciju par papildatvaļinājumu un tā piešķiršanas kārtību.

2015

Papildatvaļinājums - par kādu periodu rēķināt vidējo izpeļņu?
iFinanses, 18.08.2015.

Andris Lazdiņš, ZAB Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts žurnālā iFinases.lv sniedz atbildi uz jautājumu par to kā pareizi aprēķināt atvaļinājuma naudu un par kādu periodu rēķināt vidējo izpeļņu.

2015

Kā aprēķināt atlīdzību par atpūtas dienu?
iFinanses, 03.07.2015.

Interneta žurnālā iFinanses.lv Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sniedz atbildi uz jautājumu par to, kā aprēķināma atlīdzība par vienu atpūtas dienu (DL 74.panta 6.daļa) darbiniekam, kam noteikta gan laika alga, gan akordalga.

2015

Īsumā par uzņēmumu krimināltiesisko atbildību Latvijā

Ellex Kļaviņš partnere Daiga Zivtiņa un zvērināts advokāts Andris Lazdiņš starptautiskajam medijam CEE Legal Matters sagatavojuši pārskatu par uzņēmumu krimināltiesisko atbildību Latvijā. Lai gan šis koncepts Latvijā ir vēl salīdzinoši nesens, konkrētā tēma tiek aizvien biežāk apspriesta, un izraisa arvien plašāku sabiedrības interesi.

2015

Darba likums viens, situācijas dažādas
Latvijā darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums, kas aizvadītā gada nogalē piedzīvoja visai apjomīgus grozījumus. Kā šīs likuma izmaiņas realizējušās praksē, kas vēl palicis līdz galam neatrisināts un
kādi mūsdienās ir galvenie darba strīdu iemesli - žurnāla "Bilances Juridiskie Padomi" jūlija numurā Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš sniedz informāciju par grozījumiem Darba likumā un ar to saistītajām aktualitātēm.

2015

Vai izbraukums uz objektu ir komandējums?
iFinanses, 24.04.2015.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz atbildi uz jautājumu par darba izbraukumiem un komandējumiem. Šī tēma ir aktuāla un nozīmīga gan darbiniekiem, gan darba devējiem.

2015

Ekonomiskā un finanšu krīze nav force majeure jeb nepārvaramas varas apstākļi

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš žurnālam "Bilances Juridiskie Padomi" skaidro, kāpēc ekonomiskā un finanšu krīze nav force majeure jeb nepārvaramas varas apstākļi.

2014

Darba likuma grozījumu pieturzīmes II
12.11.2014. izsludināti apjomīgi grozījumi Darba likumā (DL), kuri stājas spēkā 01.01.2015. Šie grozījumi ietekmēs gan darba devējus, gan ņēmējus, jo tie skar dažādus ar darba tiesībām saistītus jautājumus: darba attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, maksājumu un ieturējumu aprēķināšanas noteikumus, darba un atpūtas laika uzskaites organizēšanu u.c.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš žurnālam iFinanses.lv sniedz informāciju par apjomīgajiem grozījumiem Darba likumā (DL) - izmaiņām darba attiecību nodibināšanā un izbeigšanā, nodarbinātības ierobežojumos un darbinieku disciplināratbildības regulējumā.

2014

Darba likuma grozījumu pieturzīmes I
12.11.2014. izsludināti apjomīgi grozījumi Darba likumā (DL), kuri stājas spēkā 01.01.2015. Šie grozījumi ietekmēs gan darba devējus, gan ņēmējus, jo tie skar dažādus ar darba tiesībām saistītus jautājumus: darba attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, maksājumu un ieturējumu aprēķināšanas noteikumus, darba un atpūtas laika uzskaites organizēšanu u.c.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš žurnālam iFinanses.lv sniedz informāciju par apjomīgajiem grozījumiem Darba likumā (DL) - izmaiņām darba attiecību nodibināšanā un izbeigšanā, nodarbinātības ierobežojumos un darbinieku disciplināratbildības regulējumā.

2013

Autoratlīdzības līguma un darba līguma nošķiršana

Bilances Juridiskie padomi, marts 2013

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.