Anete Puče – Dimitrovska

Asociētā partnere, zvērināta advokāte

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 14831

Anete Puče-Dimitrovska ir Ellex Kļaviņš asociētā partnere, kas specializējas tiesvedībās, vietējo un starptautisko šķīrējtiesu lietās un nekustamo īpašumu jautājumos. Tāpat arī Anete vada biroja ESG un ilgtspējas praksi, ar savu plašo pieredzi palīdzot klientiem ar atbilstības jautājumiem.

Anete palīdz klientiem visdažādākajos jautājumos, tostarp komercstrīdos un administratīvajos strīdos, nekustamo īpašumu, vides un plānošanas strīdos, kā arī viņai ir padziļinātas zināšanas cietušo pārstāvniecībā sarežģītos un apjomīgos pārrobežu kriminālprocesos, kas prasa specifisku pieeju un skar lielu skaitu cietušo. Kā ESG un ilgtspējas eksperte Anete konsultē klientus vispārējos atbilstības un ziņošanas pienākumos, kā arī korporatīvās pārvaldības jautājumos. Anete labprāt piedalās un organizē seminārus, diskusijas, kā arī izglītojošus pasākumus saistībā ar ESG un citām tēmām, lai veicinātu uzņēmumu korporatīvo atbildību un diskutētu par ESG aktualitātēm.

2012

Vasaras skola Udīnes Universitātē, Itālija

Alternatīvā strīdu risināšana un kolektīvā atlīdzība starptautiskajās un Eiropas Savienības privātajās tiesībās

2012

Rīgas Juridiskā augstskola

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, maģistra grāds

2010

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Kopš 2013

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedre

Starptautiskā jaunatnes komercšķīrējtiesu padome (Young ICCA)

Biedre

2023

Vai velkama vienādības zīme starp rokas naudu un drošības naudu?
iTiesības.lv, 24.03.2023
Pavisam ierasta prakse, slēdzot līgumu par kādas preces vai pakalpojuma iegādi, ir jau laicīgi vienoties par efektīvu saistību izpildes nodrošināšanas līdzekli, proti, vai pircējs/pakalpojuma saņēmējs maksās noteiktu naudas summu pirms faktiskās saistību izpildes.
Situāciju skaidro Anete Dimitrovska, Ellex Kļaviņš, zvērināta advokāte

2023

Zaļā sirdsapziņa. Ko nozīmē zaļmaldināšana un kādas var būt tās sekas?
Db.lv, 07.02.2023

Būt zaļam ir modē. Uzņēmumu mārketinga komunikācijā redzam saukļus, kuros ņirb tādi jēdzieni, kā “zaļš”, “ekoloģisks”, “klimata neitrāls”, “videi draudzīgs” un tamlīdzīgi.

Līdz šim par šādu korporatīvās reputācijas un produktu mārketinga stiprināšanu mēdzām līdzjūtīgi pasmaidīt, bet šobrīd uzņēmējiem būtu jāapzinās, – par maldinošām darbībām ilgtspējas jomā būs jāatbild. Pasaulē pieaug t.s. zaļmaldināšanas (no angļu greenwashing) gadījumu skaits, kad uzņēmējiem jāpiedzīvo finansiāli un reputācijas zaudējumi dēļ piemelošanas savā publiskajā komunikācijā. Ņemot vērā ilgtspējas pieaugošo nozīmi, Eiropas Savienība ir izvirzījusi kā prioritāti stingrāku zaļmaldināšanas kontroli, paredzot lielākus sodus par patērētāju maldināšanu un manipulācijām.

2022

Dalītais īpašums un domājamās daļas
iTiesības, 23.11.2022.

2023.gada 1.janvārī spēkā stāsies Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums. Kādi ir gaidāmie ieguvumi, un kā rīkoties, lai uzsāktu un īstenotu piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesu?

2021

Kolektīvās finansēšanas platformu fenomens Latvijā – riski un ieguvumi
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 24.05.2021.

2020

Lex Mundi COVID-19 valstu atbalsta pasākumu ziņojums
Lex Mundi, aprīlis 2020

Ziņojums tapis, pateicoties Lex Mundi biedru sniegtajai informācijai visā pasaulē.
Ellex Kļaviņš ir ekskluzīvs Lex Mundi biedrs Latvijā, tāpēc zvērināta advokāte Anete Dimitrovska sagatavojusi nodaļu par Latviju.

2020

COVID-19 un ietekme uz komerciālo nomu tirdzniecības centros
Autores: Anete Dimitrovska un Ilga Gudrenika-Krebs, 10.04.2020.

Šobrīd jebkuram tirdzniecības centra nomniekam un ne tikai pārbaudījumu sagādā COVID-19 pandēmijas rezultātā pieņemtie ierobežojumi, kas liek ciest ievērojamus zaudējumus. Kā rīkoties nomniekiem un kāds būtu iespējamais rīcības plāns analizē Ellex Kļaviņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs un zvērināta advokāte Anete Dimitrovska.

2020

COVID-19 un nepārvarama vara
Autori: Andris Lazdiņš un Anete Dimitrovska, marts 2020

Nepārvaramas varas klauzulas ir iekļautas virknē noslēgto līgumu visdažādākajās uzņēmējdarbības jomās. Latvijas praksē šie līgumu noteikumi tiek izmantoti reti, pusēm nesaskaroties ar apstākļiem, ko varētu raksturot kā nepārvaramu varu. Tomēr pašreizējā COVID-19 vīrusa straujā izplatība un pret to vērstie valdības ierobežojošie pasākumi ir uzskatāmi parādījuši, ka noslēgtos līgumus vistiešākajā veidā var ietekmēt apstākļi, ko puses, līgumu slēdzot, nedz varēja paredzēt, nedz pašlaik var novērst. Plašas diskusijas sabiedrībā raisa jautājums, vai COVID-19 krīzes un Ministru kabineta (MK) 12.03.2020. rīkojuma par ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu, kā arī tā grozījumu un papildinājumu izraisītās sekas un ierobežojumi ir nepārvaramas varas apstākļi.
Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti Andris Lazdiņš un Anete Dimitrovska apkopojuši praktiskus ieteikumus, kas palīdzēs labāk orientēties esošajā situācijā, kā arī sagatavoties nākotnes izaicinājumiem.

2019

Dāvināts nekustamais īpašums un nodokļi
Tiesibas, 06.11.2019.

Slēdzot dāvinājuma līgumu par nekustamo īpašumu, personas nereti pavirši izturas pret jautājumiem par iespējamām nodokļu saistībām. Lai gan likumā paredzēti izņēmumi, kas attiecināmi uz nekustamā īpašuma dāvinājumiem un pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), tomēr tie ir tikai specifiski gadījumi un liela daļa darījumu šajās izņēmuma kategorijās nemaz neietilps, līdz ar to jāmaksā nodoklis.
Nianses skaidro Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska.

2019

Aizturējuma tiesības, to realizācija un potenciālie riski
Bilances Juridiskie Padomi Nr.9 (75), septembris 2019

Civillikumā tiesību aizsardzība pašpalīdzības ceļā ir noteikta vairākos veidos, tajā skaitā kā aizturējuma tiesību īstenošana.
Kā vispārīgs noteikums aizturējuma tiesības pastāv uz likuma pamata konkrētos gadījumos (piemēram, attiecībā uz nomu, īri u.c. gadījumos), un tās ir tiesības realizēt, ja izpildās visi likumā noteiktie priekšnoteikumi.
Raksta autore zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska raksta ietvaros lielākoties analizē aizturējuma tiesības komercdarījumos.

2019

Izmaiņas privāto testamentu regulējumā
iTiesības, 21.06.2019.

Anete Dimitrovska sniedz informāciju par aktuālākajām izmaiņām privāto testamentu regulējumā.

2019

Ingenuity Wins - 2019. gada globālais pētījums par strīdu komercializāciju
Brown Rudnick LLP, jūnijs 2019

2019. gada globālais pētījums par strīdu komercializāciju sniedz informāciju par tiesvedību / šķīrējtiesu finansēšanu dažādās jurisdikcijās visā pasaulē.
Izdevuma sadaļas par Latviju līdzautores ir Ellex Kļaviņš ekspertes Daiga Zivtiņa un Anete Dimitrovska.

2019

Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku
iTiesības, 15.03.2019.
Raksta autore: Anete Dimitrovska.

2019

World Bank Group projekts “Doing Business 2019: Training for Reform”
World Bank Group, janvāris 2019

Ellex Kļaviņš eksperti jau vairākus gadus sniedz savu ieguldījumu ekskluzīvā World Bank izdevuma “Doing Business” tapšanā.

Šī gada “Doing Business 2019: Training for Reform” ir jau sešpadsmitais izdevums, kurā mūsu eksperti piedalījās globālajā izpētes projektā un sniedza skaidrojumu par Latvijas ekonomikas dažādu jomu juridiskajiem aspektiem. Ellex Kļaviņš eksperti Daiga Zivtiņa, Irina Kostina, Anete Dimitrovska, Andris Lazdiņš un Valters Diure deva savu ieguldījumu Latvijai veltītās nodaļas izpētē un analīzē.

“Doing Business” ir viena no visvairāk citētajām World Bank Project publikācijām, kurā tiek apskatīti biznesa kvantitatīvie rādītāji 11 jomās 190 jurisdikcijās. Izdevums saņēmis pozitīvas atsauksmes no investoriem un valdībām visā pasaulē, kas izmanto izdevumā publicētos pārskatus.

2019

Apdrošināšanas nozare pārmaiņu priekšā
iTiesības, janvāris/februāris 2019

Pašlaik Latvijā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbība regulēta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (APSD likums), taču ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (Likums), kura projekts 1.lasījumā Saeimā pieņemts 2018.gada 1.novembrī, spēkā stāšanos, tas savu spēku zaudēs un būs piemērojamas tikai Likuma prasības.
Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska rakstā skaidro, kādas pārmaiņas sagaidāmas un, kā tās ietekmēs apdrošināšanas nozari Latvijā.

2018

Uzvedības pamatnostādnes tiesas sēdē
iTiesības, 14.11.2018.

Kriminālprocesa likumā, Civilprocesa likumā un arī Administratīvā procesa likumā (APL) noteiktas pamatnostādnes personas klātbūtnei un uzvedībai tiesas sēdē, tostarp paredzot arī sekas, ar ko jebkurai personai jārēķinās, ja viņa pārkāpj noteikto kārtību.
Komentāru sagatavoja Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska.

2018

Ja patentmaksas maksātājs slēdz autora līgumu
iFinanses, 02.11.2018.

Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska skaidro, kādi ir pienākumi saistībā ar nodokļu nomaksu, ja fiziskā persona veicot patentmaksas maksājumus, papildus izvēlas slēgt arī autora līgumus.

2018

Vai uzņēmumu īpašnieki ir saistītās personas?
iFinanses, 14.08.2018.

Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska sniedz atbildes uz iFinanses lasītāja jautājumiem, lai skaidrotu, vai aprakstītajā situācijā divi dažādi uzņēmumi, savstarpēji veicot jebkāda veida darījumus, uzskatāmi par saistītajām personām un vai uzņēmumu īpašnieki vienam no uzņēmumiem ir saistītās personas.

2018

Gaisa kuģu ķīlas un aizturējuma tiesības
Thomson Reuters

Ziņojums “Gaisa kuģu ķīlas un aizturējuma tiesības” aptver trešo personu tiesības apķīlāt un aizturēt gaisa kuģus, kamēr neapmaksātie parādi nav atmaksāti, vai gadījumos, ja ir pārkāptas aviācijas tiesību normas.
Ellex Kļaviņš ekspertes Daiga Zivtiņa un Anete Dimitrovska ziņojumā sniedz vispārīgu pārskatu par tiesību normām Latvijā, kas saistītas ar gaisa kuģu ķīlām, aizturējumu un pārdošanu.
Publikācijā apkopotas tiesību normas vairāk nekā 100 jurisdikcijās, kas ļauj salīdzināt attiecīgo normatīvu efektivitāti dažādās valstīs.

2017

Jaunākā tiesu prakse par zemes piespiedu nomu
iFinanses, 29.09.2017.

Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska sniedz informāciju par aktuālāko tiesu praksi saistībā ar zemes piespiedu nomu.

2017

Jaunākā tiesu prakse kolektīvās atlaišanas regulējumā
iFinanses, 01.03.2017

Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska sniedz informāciju par jaunāko tiesu praksi kolektīvās atlaišanas regulējumā.

2016

Auto noma no darbinieka un piemērojamie nodokļi
iTiesības, 10.11.2016.

Nomājot autotransportu no darbinieka, jāņem vērā arī vairāki svarīgi nodokļu aspekti, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) piemērošanā.
Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Ints Skaldis un Anete Dimitrovska sniedz informāciju par nodokļiem, kas piemērojami, nomājot auto no darbinieka.

2016

Jaunākās tiesu prakses atziņas autortiesību pārkāpuma gadījumā
iFinanses, 09.11.2016.

Medijos ik dienas tiek publicēts saturs, kas aizsargājams ar autortiesībām, tomēr izdevējiem un satura veidotājiem nav pieļaujama visatļautība. Vienlaikus arī autoru tiesības nav neierobežotas, un likumdevējs ir ieviesis mehānismus, kas nodrošina veselīgu proporcionalitāti.
Ellex Kļaviņš eksperte Anete Dimitrovska sniedz informāciju par autortiesību pārkāpumu aktualitātēm.

2016

Auto nomas līgums ar darbinieku
iTiesības, 03.11.2016.

Dažādos uzņēmumos darba specifikas dēļ darba pienākumu veikšanai nereti ir nepieciešams izmantot autotransportu. Autotransportu darba veikšanai var nodrošināt gan darba devējs, gan pats darbinieks. Vai ir kādi nosacījumi un noteikumi, uz cik ilgu laiku var noslēgt auto nomas līgumu ar darbinieku? Piemēram, gads? Vai ir jābūt pārtraukumam starp nākamo līgumu?
Uz šiem un citiem ar tēmu saistītiem jautājumiem atbild Ellex Kļaviņš eksperti Ints Skaldis un Anete Dimitrovska.

2015

Vai jāpamato skaidras naudas uzkrājumi? Tiesu prakse
iFinanses, 16.11.2015.

Fiziskās personas var veikt saimniecisko darbību, reģistrējoties un maksājot nodokļus saskaņā ar kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos. Saskarsmē ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) fiziskajām personām nereti aktuāls ir jautājums par skaidras naudas uzkrājumiem. Kādi pierādījumi pamato skaidras naudas uzkrājumu izcelsmi un ir nodrošināmi nodokļu administrācijai? Šovasar Augstākā tiesa (AT) ir pieņēmusi spriedumu, kurā sniedz skaidrojumu par attiecīgajiem jautājumiem.

Ellex Kļaviņš ekspertes Zinta Jansons un Anete Dimitrovska interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz informāciju par aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar skaidras naudas uzkrājumiem.

2015

Kam ir tiesības vērtēt šķīrējtiesas kompetenci?
iFinanses Nr.2(15), februāris 2015

2014

Daudzveidīgā mediācijas ainava

The Variegated Landscape of Mediation

Grāmatas "Daudzveidīgā mediācijas ainava" nodaļas par Latviju līdzautores ir Ellex Kļaviņš ekspertes Anete Dimitrovska un Daiga Zivtiņa.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.