Anna Marta Nordmane

Jaunākā juriste

Latvija

+371 678 14865

Anna Marta Nordmane darbojas Industriju un regulēto nozaru prakses grupā un specializējas intelektuālā īpašuma aizsardzībā, licencēšanā un uzņēmumu franšīzē. Annai Martai ir padziļinātas zināšanas autortiesību un preču zīmju jautājumos, kuras viņa regulāri papildina, apmeklējot seminārus un turpinot iegūt augstāko izglītību ar specializāciju šajos jautājumos. Tāpat Anna Marta regulāri konsultē citos regulēto nozaru jautājumos, tostarp par apraides, elektroniskās komunikācijas, elektroniskās komercijas un sociālo mediju tiesisko regulējumu, un papildus Anna Marta palīdz citiem biroja kolēģiem nekustamā īpašuma, nodokļu un imigrācijas jautājumos.

Kopš 2020

Londonas Universitāte, Lielbritānija

Intelektuālā īpašuma tiesības, maģistra grāds

2019

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē

2017

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2021

Starptautiskā reklāmas likumdošana: praktisks globāls ceļvedis, II izdevums
Globe Law and Business, 2021. gada aprīlis

Latvijas nodaļas līdzautore kopā ar asociēto partneri Sarmi Spilbergu, zvērinātu advokātu Edviju Zandaru, zvērināta advokāta palīgu Paulu Anču, un juristiem Kasparu Oļševski un Mikiju Zīmecu.

2020

Influenceru ēras noteikumi
iTiesības drukātais žurnāls, 01.10.2020.

Reklāmas veidi un to ietekme pēdējos gadu desmitos ir strauji mainījusies. Samazinoties drukātajiem medijiem un attīstoties digitālajam mārketingam, radies arī influenceru mārketings. Influencerim parasti ir ļoti konkrēta auditorija, ar kuru tam ir nodibinātas draudzīgas attiecības un kas uzticas konkrētā cilvēka viedoklim. Bet galvenais influenceru trumpi ir tas, ka viņš pārstāv “parastu” cilvēku.

Kā izvēlēties influencerus, kādu līgumu slēgt ar influenceri un, kas būtu jāiekļauj līgumā ar influenceri? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sagatavojusi Ellex Kļaviņš jaunākā juriste Anna Marta Nordmane.

2020

Potenciāli autortiesību pārkāpumi 3D printēšanas procesā
Jurista Vārds, 18.02.2020.

2019. gada novembrī Ellex Kļaviņš jaunākā juriste Anna Marta Nordmane ieguva 1.vietu žurnāla “Jurista Vārds” rīkotajā pētniecisko studiju darbu konkursā civiltiesību sekcijā.

Pamatojoties uz izstrādāto pētniecisko darbu, autore Anna Marta ir sagatavojusi publikācijas divu rakstu sērijā, kurās tiks aplūkota mijiedarbība starp 3D printēšanas tehnoloģiju un divām intelektuālā īpašumu nozarēm: autortiesībām un patentu tiesībām.

Eiropas Savienība 3D drukāšanu ir uzstādījusi par vienu no prioritārajām tehnoloģijas jomām, un Komisija šo tehnoloģiju min kā vienu no nozīmīgākajiem faktoriem, kas izraisīs rūpnieciskas pārmaiņas, taču līdz ar printeru pieejamību vidusmēra patērētājam, rodas līdz šim neatrisināti jautājumi tiesiskajā vidē.

Rakstā “Potenciāli autortiesību pārkāpumi 3D printēšanas procesā” uzziniet vairāk par 3D printēšanas tehnoloģiju un tās izaicinājumiem lietotājam, kurš gatavojas printēt trīsdimensionālos modeļus. Nereti dzirdēts, ka likums nespēj sekot straujajai tehnoloģiju attīstībai, tādēļ galvenā uzmanība šajā rakstā pievērsta tam, kā pašreizējais autortiesību normatīvais regulējums ir saderīgs ar 3D printēšanas iespējamām sekām mājas lietotājam.

2019

Autortiesību aspekti, izmantojot virtuālo privāto tīklu
iTiesības, 13.11.2019.

Ellex Kļaviņš jaunākā juriste Anna Marta Nordmane sniedz informāciju par autortiesību aspektiem saistībā ar virtuālo privāto tīklu izmantošanu.

2019

Ar jaunu direktīvu regulēs autortiesības digitālajā tirgū
iTiesības, 29.03.2019.

2019.gada 26.martā Eiropas Parlamentā notika balsojums par skandalozo autortiesību direktīvu, un tā tika pieņemta ar vien 74 balsu pārsvaru. Nākamajā mēnesī direktīva vēl formāli jāapstiprina Eiropas Padomei, un kopš oficiālā apstiprināšanas brīža dalībvalstīm būs doti divi gadi, lai tekstu pārņemtu nacionālajos tiesību aktos. Rakstā apskatīti visplašāk apspriestie direktīvas panti un to sagaidāmā ietekme gan uz iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Rakstu sagatavojis Ellex Kļaviņš jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists Mikijs Zīmecs un jaunākā juriste Anna Marta Nordmane.