Dāvis Gertmans

Jaunākais jurists

Latvija

+371 67814866

Dāvis Gertmans pievienojās Ellex Kļaviņš komandai 2023. gada sākumā kā jaunākais jurists M&A prakses grupā. Tādēļ viņš ikdienā pamatā sniedz juridisko palīdzību jautājumos saistībā ar komerctiesībām un komercdarījumiem.

Dāvim ir praktiska pieredze civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī konkurences tiesībās. Viņam ir padziļināta interese komerctiesībās, saistību tiesībās, līgumu un deliktu tiesībās. Dāvis specializējas arī civilprocesā, nekustamo īpašumu darījumos, konkurences tiesībās un administratīvajā procesā.

Kopš 2022. gada studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē profesionālajā maģistra studiju programmā (Mg. Iur.)

2022 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē (Bc. Iur)