Lelde Elīna Liepiņa

Jaunākā juriste

Latvija

+371 673 50539

Lelde Elīna Liepiņa specializējas banku un finanšu tiesībās, kā arī komerctiesību un uzņēmumu iegādes un apvienošanas jautājumos. Lelde sniedz juridisko palīdzību klientiem tiesību regulējuma piemērošanā komercdarījumiem saistībā ar ES un Latvijas normatīvajiem aktiem. Savas zināšanas Lelde pastāvīgi papildina gan studējot maģistrantūrā, gan arī piedaloties starptautiskās tiesu izspēlēs un citās ārpus studiju aktivitātēs.

 Leldei ir pieredze arī citu juridisko jautājumu risināšanā, to skaitā, darbā ar ES tiesību un atbilstības jautājumiem. Leldes iepriekšējā pieredze saistībā ar ES tiesībām sniedz vērtīgu palīdzību biroja kolēģiem konsultēt klientus vietējos un pārrobežu darījumos.

Kopš 2020

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2020

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2019

Zagrebas Universitāte, Horvātija

Erasmus apmaiņas programma bakalaura studiju ietvaros

Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)

Biedre

2021

ES vides, sociālās un uzņēmumu pārvaldības pārskatu sērija
Regulatory Intelligence | Thomson Reuters, maijs 2021

Ellex Kļaviņš eksperte Lelde Elīna Liepiņa sagatavojusi nodaļu par Latviju.