Raivis Leimanis

Vecākais eksperts, zvērināts advokāts

Latvija

+371 678 47381

Raivim Leimanim ir ievērojama pieredze banku un finanšu nozarē, tiesvedībā un nevalstisko organizāciju darbības jomā. Pirms pievienošanās advokātu birojam viņš strādāja vadošas skandināvu komercbankas juridiskajā departamentā, kur apkalpoja uzņēmumu finansēšanas projektus, tostarp darbojās pie kompleksiem pārrobežu finansēšanas darījumiem un sindicētajiem aizdevumiem, kā arī piedalījās jaunu finansēšanas produktu izstrādē. Savā advokāta praksē Raivis ir konsultējis un pārstāvējis starptautiskos un vietējos klientus dažādos jautājumos, tostarp, korporatīvajās un komerctiesībās, apvienošanās un pārņemšanas darījumos, uzņēmumu maksātnespējas un restrukturizācijas lietās, būvniecības un nekustamo īpašumu projektos, administratīvajā, civilajā, komerciālajā un nodokļu tiesvedībā.

Raivim ir unikāla pieredze specifiskās tiesību jomās (sporta tiesībās, dzīvokļu tiesībās, valsts atbalsta jautājumos, patentu tiesvedībās, ar būvniecību saistītu zaudējumu piedziņas lietās, valsts vērtspapīru emisijas jautājumos, u.c.). Raivis ir pārstāvējis Latvijas valsts intereses nozīmīgās un tiesu praksi veidojošās lietās (tai skaitā Satiksmes ministriju saistībā ar airBaltic saistību restrukturēšanu un valsts atbalsta sniegšanu, Finanšu ministriju sarežģītā strīdā ar Parex bankas bijušajiem akcionāriem).

Ellex Kļaviņš komandā Raivis darbojas Finanšu un nodokļu prakses grupā, kā arī iesaistās strīdu risināšanā.

2011

RTU Rīgas Biznesa skola

Maģistra grāds biznesa vadībā

2005

Banku augstskola

Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

2005

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

1999 - 2004

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Kopš 2007

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedrs

2021

Kā pārbaudīt darbinieka deklarēto adresi?
iTiesības, 10.06.2021.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Raivis Leimanis skaidro plašāk interneta žurnālā iTiesibas.lv un iTiesības jūnija drukātā žurnāla numurā.

2021

Kā noslēgt cesijas līgumu par vairākiem darījumiem?
iTiesības, 15.04.2021.

Ja cedents (ātro kredītu aizdevējs) noslēdz cesijas līgumu ar cesionāru, kurā noteikts, ka cedents nodod cesionāram un cesionārs pieņem prasījumus pret cedenta parādniekiem, turklāt parādnieku saraksts un saistību apmērs līguma parakstīšanas dienā noteikts līguma pielikumā, - cik likumīgs ir cesijas līgums ar parādnieku sarakstu? Vai Latvijas normatīvajos aktos nav noteikts, ka cesijas līgums jāslēdz par konkrētu parādnieku?
Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Raivis Leimanis skaidro plašāk interneta žurnālā iTiesibas.lv.

2019

Seši ieteikumi, kā uzņēmumam sevi pasargāt no maksājumu kavējumiem
Delfi, 31.07.2019.

Lai arī globālās finanšu krīzes mācības daudziem ir jau piemirsušās un pēdējos gados vērojams pieaugošs optimisms un vispārēja ekonomikas izaugsme, eksperti jau norāda uz ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanos, un pat prognozē recesiju tuvāko gadu laikā.

Raivis Leimanis, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz sešus noderīgus ieteikumus, kas palīdzēs uzņēmumiem sevi pasargāt no maksājumu kavējumiem.

2019

Vai apvērsums rēķinu apstrīdēšanas kārtībā?
iTiesības, 22.07.2019.

Interneta žurnālā iTiesības publicēts Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta Raivja Leimaņa komentārs par nesenās Senāta judikatūras ietekmi uz rēķinu izrakstīšanas un apstrīdēšanas kārtību, kā arī par Senāta iedibināto praksi, kas liedz celt negatīvas atzīšanas prasības, iekams radies tiesību aizskārums.

2019

Kam pievērst uzmanību, iegādājoties mājokli?
Delfi, 18.07.2019.

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Raivis Leimanis apkopojis svarīgāko, kas jāzina ikvienam nekustamā īpašuma pircējam.

2019

Kas jāņem vērā nekustamā īpašuma pircējiem, lai neiekristu lamatās?
Delfi, 11.07.2019.

Zvērināts advokāts Raivis Leimanis sniedz komentāru par svarīgāko, kas jāzina ikvienam nekustamā īpašuma pircējam.

2017

Vai valdes loceklim jāslēdz līgums par uzņēmuma automašīnas lietošanu?
iFinanses, 08.09.2017.

ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts Raivis Leimanis sniedz atbildi uz jautājumu, vai valdes loceklim, kurš izmanto uzņēmuma automašīnu, nepieciešams noslēgt līgumu ar automašīnas turētāju.

2017

Kā atšķiras autora līgums un uzņēmuma līgums?
iFinansess, 05.05.2016.

Uzņēmuma līgumu un autora līgumu izmanto nodarbinātības vai pakalpojumu sniegšanas attiecībās, lai noformētu pušu vienošanos par veicamo uzdevumu un atlīdzību par to. Šajā publikācijā aplūkošu būtiskākās atšķirības starp uzņēmuma līgumu un autora līgumu, kā arī gadījumus, kad katrs no tiem būtu jāizmanto.
Raivis Leimanis, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināts advokāts, sniedz informāciju par atšķirībām starp autora līgumu un uzņēmuma līgumu.