Reinis Sokolovs

Zvērināts advokāts

Latvija

+371 673 50553

Reinis Sokolovs specializējas M&A, korporatīvo un komerctiesību, kā arī maksātnespējas un restrukturizācijas jomās.

Viņš pārstāv klientus un to intereses vietēja mēroga un pārrobežu darījumos, sākot no maza apmēra vietējiem darījumiem līdz liela apjoma miljonu eiro vērtiem M&A darījumiem. Reinis vada komandu padziļinātas izpētes (due diligence) projektos, nodrošinot klientiem palīdzību dokumentu pārvaldības, informācijas memorandu, neizpaušanas līgumu sagatavošanā, risku analīzē, projektu vadības, darījumu dokumentu (SPA) sagatavošanā, kā arī darījuma noslēgšanas jautājumos. Viņš vada projektus, kuros iesaistītas dažādu nozaru profesionāļu komandas un ir ar padziļinātām zināšanām biznesa tiesībās, palīdzot komercsabiedrībām, akcionāriem, investoriem un komercsabiedrību vadībai.

Viņam ir pieredze konsultācijās, izpētē un juridisku dokumentu sagatavošanā plaša apjoma komerciālos darījumos, kā arī pieredze parādu restrukturizācijā, licencēšanā un ikdienas korporatīvo jautājumu risināšanā, tai skaitā korporatīvās pārvaldības, sabiedrību dibināšanas, iekšējās restrukturizācijas, reorganizācijas, patieso labumu guvēju reģistrācijas un likvidācijas jautājumos.

Reinis ir vadījis dažādu vietējus un starptautiskus M&A darījumus, reorganizācijas un investīciju projektus, nodrošinot profesionālu palīdzību ieguldījumu fondiem, bankām, jaunuzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem, bezpeļņas organizācijām un valsts kapitālsabiedrībām. Reinim ir liela pieredz klientu pārstāvībā darījumos no pirmajiem soļiem, gatavojoties izsolei, sagatavojot pārdevēja padziļinātas izpētes materiālus, līdz darījuma noslēgšanai un nepieciešamajām darbībām pēc darījuma. Viņš ir nodrošinājis klientiem pārstāvību gan pircēja, gan pārdevēja pusē un rīkojies kā neatkarīgs advokāts.

2012

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2009

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2013

Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija

Biedrs kopš 2012. gada
Privāttiesību sekcijas biedrs kopš 2013. gada