Elizabete Fura pievienojas Ellex komandai Igaunijā

Sākot ar 2016. gada septembri, Elizabete Fura, kas kopš 2012. gada ieņēma Zviedrijas galvenās parlamentārās tiesībsardzes amatu, pievienojas zvērinātu advokātu birojam Ellex Raidla Igaunijā.

Elizabetei būs noteicošā loma sadarbības starp Zviedriju un Igauniju veicināšanai tiesību zinātņu jomā.

Elizabetei ir ievērojama pieredze uzņēmējdarbības, transporta un maksātnespējas tiesiskajā regulējumā, kā arī pieredze tiesvedībā, darbojoties kā Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesei. Viņa cieši sadarbojas ar abām vadošajām Ellex prakses grupām – uzņēmējdarbības tiesību un uzņēmumu apvienošanās un iegādes prakses grupu un tiesvedības prakses grupu. Elizabetei neapšaubāmi ir ievērojama nozīme, stiprinot Ellex profesionālo sadarbību ar Ziemeļvalstīm.

Ellex Kļaviņš priecājas par Elizabetes Furas pievienošanos Ellex komandai un gaidāmo sadarbību nākotnē.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzam spiest šeit.