Ellex Kļaviņš brokastis: Kā izvēlēties piemērotāko līgumu darbu izpildei?

Dažādu darbu izpilde ir ikdienā aktuāls jautājums ikvienam uzņēmējam, tāpēc svarīgi pārzināt informāciju par visbiežāk izmantotajiem līgumu veidiem, kā arī novērojumiem par kļūdām līgumu izvēlē un aktuālāko tiesu praksi šajā jautājumā.
2016. gada 17. maijā Ellex Kļaviņš birojā notika brokastu pasākums par tēmu “Kā izvēlēties piemērotāko līgumu darbu izpildei?”
Pasākuma dalībniekiem baudot rīta kafiju, zvērināta advokāte Irina Kostina stāstīja par šādām aktuālām tēmām:
       •  Kādiem darbiem piemērotākais būs darba līgums, uzņēmuma līgums vai kāds cits līgumu veids (autortatlīdzības līgums, pilnvarojuma līgums u.c.);
       •  Aktuālākās tiesu prakses apskats par darbu izpildei piemērojamiem līgumiem un praktiskie ieteikumi;
       •  Tiesisko attiecību noformēšana ar valdes locekļiem.
Pasākums bija labi apmeklēts un izdevies, tā apmeklētājiem bija iespēja piedalīties diskusijā un noskaidrot atbildes uz dažādiem interesējošiem darba līgumu jautājumiem.

Jomas eksperti

Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija