Ellex Kļaviņš Brokastu rīts: Ko mums var iemācīt kļūdas?

Turpinot iepriekš aizsākto tradīciju, 17. maijā savus draugus, klientus un sadarbības partnerus aicinājām uz kārtējo Ellex Kļaviņš Brokastu rītu. Šoreiz tas bija veltīts kļūdām uzņēmējdarbībā un mācībām, ko varam no tām iegūt.

Šajā brokastu rītā ar spilgtiem stāstiem no biznesa ikdienas, kļūdām un mācībām  dalījās Ellex Kļaviņš vecākais eksperts Raivis Leimanis, kredītu pārvaldības uzņēmuma Intrum ģenerāldirektore Baltijā Ilva Valeika un iniciatīvas FuckUp Nights organizatore Dita Stalovska.

Slēgt darījumu bez skrupuloza un dziļa juridiskā izvērtējuma var izrādīties ļoti dārgi, ilgi un piņķerīgi,” sacīja zvērināts advokāts Raivis Leimanis, analizējot trīs piemērus no savas prakses. Tajos uzņēmēji bija vai nu paļāvušies uz savu izpratni par projekta tiesisko situāciju, vai bijuši labticīgi un vadījušies no valsts vai pašvaldību institūciju teiktā, neizvērtējot visus potenciālos riskus. Iestājoties daļai no tiem, biznesa projekti apstājušies un tiesvedību laikā cietuši ievērojamus zaudējumus. Raivis iesaka īpašu uzmanību veltīt visiem iespējamajiem šķēršļiem, ar ko biznesa iecere teorētiski varētu saskarties, un jau laicīgi veikt šo risku mazināšanas pasākumus: “Iedziļinies. Un tad vēlreiz iedziļinies.”.

Savukārt kredītu pārvaldības uzņēmuma Intrum ģenerāldirektore Baltijā Ilva Valeika pastāstīja par kavēto maksājumu statistiku Eiropā un par kavēto maksājumu ietekmi uz biznesa attīstību. Aptuveni 45% patērētāju kavē rēķinu apmaksu, – galvenokārt, naudas trūkuma dēļ, vai tāpēc, ka samaksāt ir piemirsies. Vidējais kavējuma laiks Latvijā ir 20 dienas (Eiropā – 34 dienas) un aptuveni 1,35% no gada ieņēmumiem uzņēmumi noraksta zaudējumos kā neatgūstamus parādus. Ilva informēja par šobrīd pieejamajiem risinājumiem darbā ar debitoriem, lai uzkrāto parādu summa neietekmētu uzņēmuma finansiālo veselību, vienlaikus saglabājot labas attiecības ar klientiem.

Ar vairākiem uzņēmēju pieredzes stāstiem, kas apliecina, ka kļūda var būt arī vērtīga mācība, dalījās iniciatīvas FuckUp Nights organizatore Latvijā Dita Stalovska. Kustība FuckUp Nights aizsākās Meksikā 2012. gadā un šobrīd jau ir populārs kļūdīšanās stāstu forums visā pasaulē. Latvijā FuckUp Nights notiek kopš 2017. gada, – kopumā jau 36 drosmīgi cilvēki ir publiski dalījušies ar saviem stāstiem par neizdevušos ideju vai neveiksmīgu tās iedzīvināšanu.

Ellex Kļaviņš pateicas visiem pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem un aicina uz tikšanos nākamajos brokastu rītos!

Jomas eksperti

Person Item Background

Raivis Leimanis

Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija