Ellex Kļaviņš Brokastu rīts: Latvijas “lifta stāsta” meklējumos

Turpinot 2016. gadā aizsākto tradīciju, 20. jūnijā rīkojām Ellex Kļaviņš Brokastu rītu. Šoreiz tas bija veltīts Latvijas kā investīcijām pievilcīgas valsts pozicionējumam, jeb “lifta stāstam”, kas nepieciešams mērķtiecīgai investoru piesaistei no visas pasaules.

Brokastu rītos kopā ar klientiem un sadarbības partneriem uzklausām lektoru stāstījumus par katram no šiem rītiem izraudzītu īpašu tēmu. Ar trim saistošiem stāstiem par potenciālo Latvijas pozicionējumu šoreiz dalījās: Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, Oaklins M&A Baltics direktore Latvijā Anna Aile, kā arī Ellex Kļaviņš eksperti Raimonds Slaidiņš un Zinta Jansons.

Investoriem ir interese par Latviju, pietrūkst trāpīga vēstījuma

Kā Brokastu rīta ievadā norādīja Raimonds Slaidiņš, tiekoties ar investoriem ir jūtama pieaugoša interese par ieguldījumu iespējām Latvijā, taču nereti pietrūkst kodolīga vēstījuma par mūsu valsts priekšrocībām salīdzinājumā, piemēram, ar Lietuvu un Igauniju. Tāpēc Ellex Kļaviņš kā vadošais advokātu birojs Baltijas valstīs vēlas rosināt diskusiju par Latvijas pozicionējuma tapšanu.

Zinta Jansons diskusijas klausītājus iepazīstināja ar uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) darījumu dinamiku Baltijā, kas padziļināti analizēta Ellex pētījumā Baltic M&A Monitor. Pētījums rāda, ka Latvijā M&A darījumu skaits ir būtiski pieaudzis, bet kopumā Baltijas valstīs tas nedaudz samazinājies. Aktīvākā valsts M&A darījumu jomā pērn bijusi Igaunija, kur notikuši 43% no visiem darījumiem Baltijā (52% – 2016. gadā). Latvija ieņem otro vietu, panākot nozīmīgu pieaugumu – ar 16 noslēgtiem darījumiem Latvija veido 30% no Baltijas valstu darījumu skaita, 2016. gadā tie bija vien 17%. Savukārt Lietuvā notikuši 27% no visiem 2017. gadā noslēgtajiem uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumiem.

Z. Jansons uzsvēra, ka viena no Latvijas priekšrocībām ir dabas resursu un tehnoloģiju veiksmīga konverģence, kas jau izpaudusies vairākos sekmīgos biznesa projektos. Arī pētniecība, izglītība, laba ekosistēma inovācijām un starptautiskie savienojumi ir Latvijas priekšrocības, ko varētu izmantot mūsu valsts pozicionējumā.

Jāsagatavojas investoru interesei

Investoru interesei ir savlaicīgi jāsagatavojas, proti, ir jābūt skaidram gan uzņēmuma pozicionējumam, gan sakārtotiem visiem biznesa procesiem un jābūt skaidrai tā izaugsmei nākotnē,” sacīja Oaklins M&A Baltics direktore Latvijā Anna Aile. Raksturojot pēdējā laikā pieaugošo investoru interesi par Baltijas valstu uzņēmumiem, viņa vērsa uzmanību uz vairākiem faktoriem, ko būtu jāņem vērā sekmīgai investoru piesaistei. To vidū – nepieciešamība diversificēt produktus un tirgu, kā arī spēja radīt augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.

A. Aile arī uzsvēra, ka šobrīd ir jūtams investoru intereses pieaugums un ir būtiski paplašinājusies gan šo investīciju izcelsmes “ģeogrāfija”, gan arī struktūra (proti, interese ir ne tikai no uzņēmumiem, bet arī no dažādiem finanšu fondiem). Viņasprāt, biznesa pozicionējumam ir liela nozīme investīciju piesaistē, ko raksturo, piemēram, nesen notikušais veiksmīgais darījums ar Latvijas uzņēmumu GroGlass. Šāds “lifta stāsts” ir vajadzīgs arī, kad potenciālos investorus uzrunā valsts.

Jāizmanto Rīgas faktors

EM Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko atklāja, ka valdība jau kādu laiku meklē atbildes uz jautājumu par Latvijas pozicionējumu un šobrīd investori tiek proaktīvi uzrunāti, kā galveno atšķirības zīmi izmantojot Rīgas priekšrocības. “Rīga kā lielākā pilsēta Baltijas reģionā, 50 miljonu cilvēku liels tirgus ir divu stundu lidojumā no Rīgas, kas ir labi savienota ar pasauli gan fiziskā līmenī (gaisa savienojumi, dzelzceļš, jūras ceļi), gan digitāli integrēta ar ātru internetu un arī kultūras un vēsturiskā dimensijā.” Citi aspekti, kas šobrīd identificēti kā Latvijas priekšrocības ir dažādu datu pieejamība, ko var izmantot mērogojot tos lielākam cilvēku skaitam un gatavība šos datus padarīt pieejamus investoriem, kas šeit attīstītu liela mēroga pētniecības un inovācijas projektus.

R. Aleksejenko uzsvēra, ka šobrīd katrai sarunai ar investoriem tiek izceltas tās priekšrocības, kas varētu interesēt konkrētos uzņēmējus. Tiekoties ar investoriem daudzkārt palīdzējis tas, ka Latviju pārstāv uzņēmēji un valdība kopā – kā vienota komanda ar vienotiem vēstījumiem. Kā arī mūsu zinātnes potenciāls un spēja pielāgot likumdošanu jaunām biznesa iniciatīvām. Kā piemērus viņš minēja četrus projektus bio–ekonomikas, robotikas, medicīnas un transporta jomās, kur jau top jaunas biznesa iniciatīvas sadarbojoties Latvijas augstskolām un mūsu uzņēmumiem ar tādiem globāliem spēlētājiem kā Microsoft, Roche, Orkla, Fortum, Daimler, BGI un citiem. Vēl viena joma, pie kā šobrīd EM proaktīvi strādā kopā ar Rīgu ir dalīto pakalpojumu centru piesaiste.

Pateicamies Brokastu viesiem par izrādīto interesi un apmeklējumu! Nākamos Brokastu rītus rīkosim šī gada rudens sezonā, tie notiks gan neformālā gaisotnē, gan tiks veltīti aktuālām juridiskām tēmām.

Jomas eksperti

Person Item Background

Private: Zinta Jansons

Nodokļu konsultante / Latvija
Person Item Background

Raimonds Slaidiņš

Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija