Ellex Kļaviņš Brokastu rīts: Norises nekustamo īpašumu tirgū, jaunais īres likums un mikrodzīvokļu nākotne

2019. gada 6. decembrī norisinājās Ellex Kļaviņš Brokastu rīts, kas bija veltīts aktualitātēm nekustamo īpašumu un īres tirgū, pievēršot uzmanību arī mūsdienīgas dzīves telpas plānošanai. Ellex Kļaviņš Brokastu rītus rīkojam mūsu klientiem, partneriem un darbiniekiem, šajos pasākumos piedāvājam noklausīties vērtīgas lekcijas un sastapt dažādu nozaru ekspertus.

Ar plašu ieskatu nekustamo īpašumu tirgū un ekonomikas attīstības tendencēs dalījās Ellex Kļaviņš partneri Inita Jurka un Ivars Pommers, Luminor galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš, bet par tendencēm mājokļu plānošanā stāstīja arhitektu biroja RUUME partneri Līva Nordmane un Oskars Vāvere.

Raksturojot pārmaiņas nekustamo īpašumu nozarē un ekonomikā kopumā, Ivars Pommers norādīja uz attīstības potenciālu Latvijā. “Ja Eiropā īrētos dzīvokļos dzīvo vidēji 30% cilvēku, Latvijā tie ir ap 20%, tātad ir izaugsmes potenciāls. Jāņem arī vērā, ka tā saucamā mileniāļu (millennials) paaudze nevēlas sevi apgrūtināt ar kredītu nastu un piesaistīt sevi konkrētai vietai,” sacīja I. Pommers. Viņš arī raksturoja likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” pieņemšanu, – likumprojekts ir pieņemts pirmajā lasījumā, taču virzība uz otro lasījumu ir būtiski apgrūtināta dēļ likuma sociālā rakstura. Esošā likuma redakcija būtiski apgrūtina īres tirgus attīstību, jo neļauj efektīvi cīnīties ar nemaksātājiem, – statistika liecina, ka tiesvedība pret īres nemaksātājiem var ilgt par piecus gadus un visu šo laiku dzīvokli atbrīvot nav iespējams,’’ sacīja I. Pommers. Viņš arī norādīja uz vairākiem iespējamajiem uzlabojumiem nodokļu likumos, kas varētu veicināt ieguldījumus īres namos.

Arī Inita Jurka akcentēja virkni problēmu, kas saistītas ar esošā likuma “Par dzīvojamo telpu īri” (pieņemts 1993.g.) neatbilstību šodienas reālajai situācijai un novecojušais likums faktiski bremzē īres tirgus attīstību. “Esošais likums nerada investīcijām pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi,” uzsvēra I. Jurka. Efektivizēt īres tirgu, līdzsvarot tiesiskās attiecības starp īrnieku un izīrētāju, kā arī veicināt mājokļu pieejamību, ir trīs būtiskākie no jaunā likuma mērķiem. Raksturojot galvenās pārmaiņas, ko paredz jaunais likums, I. Jurka minēja to, ka īres līgums var tikt noslēgts uz noteiktu termiņu; ka tikai zemesgrāmatā reģistrēts īres līgums būs saistošs nākamajam īpašniekam; ka būs ērta un efektīva strīdu risināšana (saistību bezstrīdus piespiedu izpildes procesā termiņa izbeigšanās un īres nemaksāšanas gadījumā). Viņa arī norādīja, ka pret jauno likumu visvairāk iebilst denacionalizēto namu īrnieki, lai gan tos jaunais likums neskars, – šīs tiesiskās attiecības regulēs īpašā likumā.

Savukārt ekonomists Pēteris Strautiņš raksturoja Latvijas un atsevišķi – Rīgas – ekonomikas un eksporta attīstību, kā arī norises darba tirgū. Virkne ekonomisko rādītāju liecina par milzīgu atšķirību starp attīstības tendencēm Rīgā un pārējā Latvijā, kas attiecas arī uz nekustamā īpašuma tirgus potenciālu. Vērtējot mājokļu cenu izmaiņas, Latvijā cenas kopš 2007. gada ir augušas lēnāk, nekā Lietuvā un Igaunijā, un ir zem ES vidējās cenas (Eurostat dati). Savukārt, vērtējot cilvēku vidējos ienākumus, Latvijā tie pat ir nedaudz augstāki, nekā, piemēram, Lietuvā. “Latvijā salīdzinoši neliela daļa no kopējiem izdevumiem tiek tērēti par mājokli, zem vidējā Eiropā. Augot ienākumiem, augs arī izdevumi, ko cilvēki veltīs dzīves kvalitātes uzlabošanai, tostarp savam mājoklim,” sacīja P. Strautiņš.

Arhitekti Līva Nordmane un Oskars Vāvere raksturoja t.s. mikrodzīvokļu tapšanas tendences, jo šodienas paaudze aizvien biežāk izvēlas dzīvot mazākā dzīves telpā. Dzīvokļu plānojums ir transformējams dažādām funkcijām, kas ļauj būtiski samazināt kopējo dzīvokļa platību un palielināt atdevi no ieguldījumiem nekustamo īpašumu projektos. Raksturojot vairākus šobrīd ieplānotos projektus, secināms, ka vidējais dzīvokļa izmērs ir aptuveni 50m2 – 65m2, bet ēkās pieaug kopīgi izmantojamo telpu nozīme (piemēram, noliktavu telpas, pagalmi).

Uz tikšanos nākamajos Ellex Kļaviņš pasākumos!
15 1

Jomas eksperti

Person Item Background

Inita Jurka

Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Ivars Pommers

Partneris, zvērināts advokāts / Latvija