Ellex Kļaviņš piedalās FICIL Augsta līmeņa tikšanās 2015

Jau vairākus gadus Ellex Kļaviņš kolēģi ir aktīvi iesaistījušies Ārvalstu Investoru Padomē Latvijā jeb FICIL (Foreign Investors’ Council in Latvia). FICIL ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1999. gadā un apvieno ievērojamu daļu lielāko ārvalstu investoru Latvijā, kā arī 13 Latvijas tirdzniecības palātas. FICIL galvenais mērķis ir uzlabot ieguldījumu un biznesa klimatu Latvijā, un to panākt, veidojot aktīvu dialogu un sadarbību ar Latvijas valdību. FICIL galvenais ikgadējais notikums ir “High Council”, jeb Augstā līmeņa tikšanās ar Latvijas Valdības pārstāvjiem, kuras laikā FICIL sniedz savas aktuālākās rekomendācijas un ieteikumus. Šogad šī tikšanās notika laika posmā no 23. līdz 25. septembrim, kuras laikā FICIL prezentēja rekomendācijas par šādām tēmām: 1) Ieguldījumu aizsardzību un tiesu sistēmas efektivitāti, 2) Maksātnespējas procesu reformu, 3) Darba spēka pieejamību un kvalitāti, 4) Izglītības sistēmas attīstību, 5) Ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

Pēdējā gada laikā Ellex Kļaviņš birojs aktīvi iesaistījies dažādās FICIL darba grupās, tai skaitā grupās, kas strādājušas ar investīciju aizsardzības un tiesu sistēmas efektivitātes, maksātnespējas un darba spēku procesa, kā arī nodokļu un citiem jautājumiem.

 

Lai uzzinātu vairāk, sekojiet saitei: www.ficil.lv