Veiksmīgs rezultāts Goodyear Dunlop lietā par nelegālu riepu izplatīšanu

Lietā bija iesaistīts Goodyear Dunlop Tyres Baltic, kas ir Goodyear Dunlop koncerna oficiālais tirdzniecības pārstāvis Baltijas valstīs, kā arī divi citi šī koncerna uzņēmumi, kuri ir atbilstošu preču zīmju īpašnieki. Mēs pārstāvējām klientu prasībā tiesā pret Latvijas uzņēmumu, kas izplatīja Dunlop riepas, kas uzskatāms par nelegālo paralēlo importu. Lietā tika prasīts prasības nodrošinājums  un prasība par zaudējumu atlīdzību. Šī bija pirmā lieta Latvijā, kas saistīta ar preču zīmju prasību par nelikumīgu paralēlo importa preču pārdošanas aizliegumu un tā kalpos kā nozīmīgs precedents šajā jomā. Ellex Kļaviņš prasītāju vārdā sekmīgi pārstāvēja gan tiesā, gan izlīguma sarunās prasītāju vārdā.