IBM Latvija konsultēšana par dažādiem darba tiesību jautājumiem

Ellex Kļaviņš regulāri  sniedz juridiskos pakalpojumus IBM Latvija saistībā ar dažādiem darba tiesību jautājumiem, ieskaitot līgumu sagatavošanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu; konsultācijas par kolektīvo atlaišanu, strīdu risināšanu ar darbiniekiem, darbinieku nosūtīšanu, iekšējo kārtības noteikumu izstrādi un izskatīšanu saistībā ar dažādiem darba tiesisko attiecību jautājumiem.