Tiesību pēcpusdiena: Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā

Aicinām apmeklēt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkoto semināru par tēmu Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā.

Pēdējos gados gan Latvijā, gan Eiropā aktualizējušās problēmas, kas saistītas ar darbaspēka trūkumu. Šīs problēmas risināšanai darba devēji arvien biežāk pieņem lēmumus par darbinieku piesaisti no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – trešajām valstīm.

Semināra laikā tiks apskatīti jautājumi saistībā ar noteiktajiem priekšnoteikumiem un ierobežojumiem trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai, kas jāņem vērā gan dibinot darba tiesiskās attiecības, gan darba attiecību laikā.

Semināra tēmas:

1. Darba tiesisko attiecību dibināšana ar trešo valstu pilsoņiem;
2. Trešo valstu pilsoņu īslaicīga un ilgtermiņa nodarbināšana;
3. Ielūgumu un izsaukumu noformēšana un apstiprināšana;
4. Vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšana;
5. Darba devēja pienākumi un atbildība darba tiesisko attiecību spēkā esamības laikā;
6. Atbildība par imigrācijas normatīvo tiesību aktu pārkāpumiem.

Semināru vadīs ZAB “Ellex Kļaviņš” darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis.

Norises laiks un vieta: 2019. gada 21. augusts, plkst. 15:00-17:00, LTRK nams, Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga.

Plašāka informācija par semināru un iespēju tajā piedalīties pieejama šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background

Ints Skaldis

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija