Ingleby Farms & Forests A/S iegādājas vienu no lielākajiem Latvijas lauksaimniecības uzņēmumiem SIA Agro Duo

Ellex Kļaviņš konsultēja Dānijas uzņēmumu Ingleby Farms & Forests A/S darījumā, kas saistīts ar SIA Agro Duo (viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas Dobeles un Auces novadā) kapitāla daļu iegādi no Dānijas uzņēmuma Agro Duo ApS.

Ellex Kļaviņš komandu vadīja partneris Filips Kļaviņš.

SIA Agro Duo ir lauksaimniecības uzņēmums, kam Latvijā pieder vairāk nekā 1500 ha zemes. Darījuma ietvaros SIA „Agro Duo” arī palielināja tam piederošo zemju platību vēl par apmēram 150 ha un iegādājās vēl vairākas lauksaimniecības tehnikas vienības.

Jomas eksperti

Person Item Background

Filips Kļaviņš

Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija