JCDecaux Latvija reklāmas izvietošanas nosacījumi Rīgas Satiksme pieturvietās

Konkurences padome lietas izskatīšanas procesā secināja, ka RS uzņēmumam PL iznomāja sabiedriskā transporta pieturvietas ar nosacījumu, ka daļa no tām tiks izbūvētas no jauna. PL šīs tiesības tālāk nodeva mūsu klientam JCDecaux kas pēc pieturvietu izbūves gatavojās tās bez papildu samaksas nodot atpakaļ RS pārziņā.

Izvērtējot līgumu nosacījumus, KP konstatēja atsevišķus punktus, kas tās ieskatā potenciāli ierobežo konkurenci ilgākā laika posmā – garš līguma termiņš; reklāmas izvietošanas tiesību «rezervēšana» uz potenciālajām RS pieturvietu nojumēm nākotnē; automātiskā līguma pagarināšana.

KP, izvērtējot JCD veiktos ieguldījumus sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvei, secināja, ka tie objektīvi attaisno pušu salīgto līguma termiņu. Papildus, visi trīs lietā iesaistītie uzņēmumi iesniedza rakstveida apņemšanās mainīt atsevišķus līgumu punktus, tādējādi novēršot KP saskatītās potenciālās negatīvās sekas uz tirgu. Līdz ar to, lieta ir veiksmīgi izbeigta bez jebkādu sodu piemērošanas, un ir novērstas jebkādas iespējamās bažas par Konkurences likuma pārkāpumu.

Klientu JCDecaux Latvija šajā lietā pārstāvēja Ellex Kļaviņš partnere Līga Mervina un zvērināti advokāti Māris Brizgo un Mārtiņš Gailis.

Jomas eksperti

Person Item Background

Līga Mervina

Vadošā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Māris Brizgo

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Mārtiņš Gailis

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija