Konference: Konkurences tiesību attīstība reģionā 2018

Konferencē “Konkurences tiesību attīstība reģionā 2018” tiks apskatītas aktuālākās konkurences tiesību tēmas Baltijas un Skandināvijas valstīs, un tā piedāvās iespēju iepazīties ar reģiona līderu pieredzi vienuviet.

Vairums runātāju šajā pasākumā ir sievietes profesionāles, kuras ir ekspertes savā darbības jomā. Starp konferences runātājiem ir arī Ellex Kļaviņš vadošā partnere un ES un konkurences tiesību prakses vadītāja Līga Mervina, kas diskutēs par nacionālajām perspektīvām dominējošā stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.

Pasākums notiks 2018. gada 3. oktobrī viesnīcā Novotel, Gedimino av. 16, 01103 Viļņā, Lietuvā.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background

Līga Mervina

Vadošā partnere, zvērināta advokāte / Latvija