Konsultējām Orkla par darba tiesību jautājumiem saistībā ar NP Foods iegādi

Ellex Kļaviņš veica uzņēmuma NP Foods padziļinātu juridisko izpēti, pārstāvot tā pircēju Orkla.
 
Darījuma ietvaros tika veikta padziļināta juridiskā izpēte par plašu jautājumu loku, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, ko skar akciju pirkuma darījums. Tika analizēti darba līgumi un pakalpojumu līgumi, darba drošības un labklājības regulējums, īpaši pievēršoties darba drošības jautājumiem, ņemot vērā pārdevēja īstenoto komercdarbību (pārtikas produktu un dzērienu ražošana).