Laboratorios Normon S.A. strīds par preču zīmju lietojumu

Šajā lietā tika izskatīts strīds starp diviem farmācijas uzņēmumiem, un tajā tika iesaistītas arī vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Mūsu komanda aizstāvēja Laboratorios Normon SA lietā, kuru uzsācis Ungārijas uzņēmums, kam pieder Nogron farmācijas preču zīme. Ungārijas kompānija vēlējās mūsu klienta Normon farmācijas preču zīmi Latvijā atzīt par spēkā neesošu.