Latvian Forest Company AB (publ) pārdod tās meitasuzņēmumus koncernam Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA group

Latvian Forest Company AB (publ) ir parakstījusi kapitāla daļu pirkuma līgumu ar SCA Mežs Latvija SIA, kas ir Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA pilnībā piederošs meitasuzņēmums, par visu tās aktīvo meitasuzņēmumu (SIA Latvijas Mežu Kompānija un Baltic Forest IV SIA) pārdošanu.

Latvian Forest Company AB (publ)  ir Zviedrijas sabiedrība, kas iepērk un pārvalda mežu īpašumus Latvijā. Meitasuzņēmumiem piederošo mežu un lauksaimniecības īpašumu aplēstā vērtība ir aptuveni 26,236 miljoni EUR.

Klientu konsultēja advokātu biroja Ellex Kļaviņš partneris Pēteris Dalderis kā juridiskais konsultants Latvijā sadarbībā ar advokātu biroja Titov & Partners ekspertiem partnera Dimitrij Titov vadībā kā Zviedrijas juridisko konsultantu.

Sīkāka informācija ir pieejama šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background

Pēteris Dalderis

Partneris, zvērināts advokāts / Latvija