Michael Kors atver pirmos veikalus Latvijā

Ellex Kļaviņš sniedza juridiskos pakalpojumus Michael Kors, tam atverot pirmos veikalus Latvijā. Mēs sniedzām Michael Kors pilna spektra juridisko palīdzību saistībā ar darba tiesību jautājumiem, kas nozīmīgi, uzsākot jauna uzņēmuma darbību Latvijā. Papildus tam, saskaņojām darba līgumus un amata aprakstus atbilstoši Latvijas tiesību normām, izstrādājām uzņēmuma iekšējos darba kārtības noteikumus.

Ellex Kļaviņš regulāri sniedz juridiskos pakalpojumus Michael Kors arī saistībā ar vispārīgiem darba tiesisko attiecību un uzņēmējdarbības jautājumiem.