Nozīmīgs darījums, kas saistīts ar korporatīvo obligāciju emisiju

Mēs sniedzām juridisko palīdzību attiecībā uz Latvijas likumdošanas jautājumiem saistībā ar AS 4finance parādzīmju prospekta un citu dokumentu sagatavošanu un saskaņošanu un parādzīmju emisiju un reģistrēšanu Īrijas fondu biržā, tai skaitā, attiecībā uz emitenta patērētāju kreditēšanas darbības likumdošanas prasību ievērošanu. Mūsu komanda sniedza padomu Standard Bank par Latvijas Likumdošanas aspektiem prospekta sagatavošanas un pārrunu procesā, kā arī saistībā ar citu nozīmīgu dokumentu sagatavošanu.