Somijas uzņēmuma Bronto Skylift pārstāvēšana sarežģītā tiesvedības lietā

Bronto Skylift ir pasaules vadošais glābšanas un ugunsdzēsības platformu ražotājs. Mūsu komanda konsultēja un pārstāvēja  klientu tiesvedības lietā, kurā prasītājs (līzinga kompānija) bija pieprasījis izbeigt piegādes līguma darbību attiecībā uz vairākām ugunsdzēsēju mašīnām un bija pieprasījis atlīdzināt zaudējumus. Līzinga kompānija savu prasību pamatoja ar defektiem ugunsdzēsēju mašīnās, kas tika piegādātas trešajai personai – Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, lai gan mūsu klients nepiedalījās šī dienesta organizētajā konkursā. Šī lieta bija saistīta ar konkrētiem elementiem, kurus prasītājs bija izmantojis, lai sauktu Bronto Skylift pie atbildības par saistībām, ko prasītājs bija uzņēmies Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizētajā konkursā bez Somijas uzņēmuma līdzdalības. Šo un līdzīgu lietu rezultātā Latvijas parlaments ir veicis grozījumus likumos, lai šos jautājumus regulētu sīkāk.