Asociētā partnere Irina Kostina pārstāv klientu precedenta lietā Latvijas tiesā

Augstākās tiesas Civillietu departaments ir apmierinājis klienta – KPMG LLP partneru – pieteikumu atzīt Latvijas Republikā izpildāmu ārvalstu tiesas nolēmumu, kas ir Latvijā pirmais šāda veida nolēmums.

Jomas eksperti

Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija