Prejudiciālā nolēmuma lietā Eiropas Savienības Tiesā

2015. gada 25. jūnijā, Luksemburgā, Ellex Kļaviņš partnere Līga Mervina pārstāvēja klientu prejudiciālā nolēmuma lietā Eiropas Savienības Tiesā, kas ir nozīmīgs sasniegums mūsu birojam. Latvijas Augstākā Tiesa pēc mūsu lūguma uzdeva Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par ekskluzivitātes noteikumu komercplatību nomas līgumos atbilstību Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantam. Tā kā vairākas dalībvalstis 101. pantu līdzīgos gadījumos interpretē atšķirīgi, Eiropas Savienības Tiesas lēmums būs nozīmīgs precedents visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības Tiesas lēmums šajā lietā ir gaidāms 2016. gada janvārī.

Jomas eksperti

Person Item Background

Līga Mervina

Vadošā partnere, zvērināta advokāte / Latvija